Isuse Mântuitorule, mântueşte pe cei căzuți în ghiarăle şarpelui-diavol.
 
          Am arătat în numerele 41 şi 42 cum şarpele diavolul stoarce vlaga cea trupească și sufletească a omului cu ajutorul alcoolului, cu ajutorul beției. Oh! ce patimă înfricoșată este beția! Câte trupuri şi câte sufiete nu omoară şarpele-alcoolului cu ajutorul ei!
           Acum însă vom spune că oricât de decăzut ar fi cineva; oricât de mult ar fi cuprins în ghiarăle acestui ş a r p e blăstămat, el mai poate fi încă scăpat. Mântuirea lui nu este încă perdută. Dar această mântuire o poate da numai Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Contra beției se țin conferențe, se scriu cărți, se dau sfaturi şi îndemnuri, dar toate acestea nu pot ajuta nimic. Beția se poate combate numai cu ajutorul evangheliei (în acet înțeles lucră Oastea Domnului)
          «Beatul» – zice sf. loan Gură de aur – este un fel de îndrăcit. El sufere aceleași patimi ca cel îndrăcit; se clatină, cade, zgâeşte ochii, face spume la gură etc. Cel căzut în boala asta trebue adus la Mântuitorul, aşa dupăcum spun evangheliile că cei cuprinşi de boale grele și bântuiți de «duhuri mute» erau aduși la Mântuitorul să ia «tămăduire» (Marcu, 9, 17-30).
          Aduceți la Mântuitorul pe cei bântuiți de patima beției. Ajutați să se apropie de Mântuitorul şi să-l afle pe Mântuitorul.
          O biată femeie plângea şi blăstăm la uşa unei cârciume, unde intrase bărbatel său muncitor cu plata de pe o săptămână. «Tu femeie – i-am zis eu – nu plânge și nu blăstăma, căci cu asta nu poți dobândi nimic… dute cu pruneii acasă, puneți-vă în genunchi şi vă rugați din tot sufletul vostru la Domnul și Mântuitorol nostru Isus Hristos să vă scape El de năcaz. Vă voi ajuta și eu cu rugăciunile mele»…. Femeia a ascultat, s’a rugat și peste câteva săptămâni, bărbalul a scăpat din lanțurile pătimși.
           Pentru tămaduirea celor muşcați de şerpi, odinioară Moise a ridicat în pustie un şarpe de aramă agățat pe o prăjină (semnul Jertfei de pe Cruce). Tot celce privea «cu credință» spre acest s e m n «trăia şi nu muria» ( Numeri 21, 6-8).
           Fratele meu! Te-a muşcat şi pe tine șarpele alcool? Ridică-ți ochii spre cer. Priveşte jertfa Crucii şi primeşte Jertfa Crucii, căci asta e singura ta scăpare. Toți cei muşcați de patima beției – şi de alte patimi rele priviți spre Domnul, primiți-L pe Domnul și Jertfa Lui cea scumpă și îndată vă veți tămădui.
 
Preluat din ziarul ”Lumina Satelor” Nr.47 din anul 1928 pag 6.