Tu ai despărţit marea cu puterea Ta.
Ai făcut să ţâşnească isvoare în pâraie.
A Ta este ziua, a Ta este şi noaptea.
Tu ai aşezat lumina şi soarele.
Tu ai statornicit toate hotarele pământului
Tu ai rânduit vara şi iarna. Pr. 74 v. 13—17

Ce zic Scripturile despre
— creşterea copiilor. —

       Cel ce ceartă pe fiul său, folos va avea de el. Cela ce este moale cu fiul său, va lega ranele lui. Calul ne învăţat se face nesalnic, şi fiul slobod obraznic. Nu da fiului tău voinicie la tinereţeşi nu trece cu vederea greşalele lui. Pleacă grumazul lui la tinereţe ca nu cumva invârtoşându-se, să nu te asculte. Că mai bine a muri fară de fii, decât a avea copii fără frica lui Dumnezeu. {Din înţelepciunea, lui Isus fiul lui Sirah cap 30 şi 16).
       Nu înceta a mustra pe fiul tău, pentru că de-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri.Bate cu varga ca să scapi sufletul lui. Ceice cruţă varga, urăşte pe fiul său,iar ceice îl iubeşte, îl ceartă cu deadinsul. (Din pildele lui Solomon cap 23 şi 13).

          Cea mai bună zestre. Împăratul şi prorocul David când era să moară, a chemat pe fiul său Solomon şi i-a lăsat următoarea moştenire: «Eu merg în calea a tot pământeanul, iar tu fiul meu păzeşte rânduielile Domnului Dumnezeului tău, ca umblând intr-u căile lui, să păzeşti porunclei lui, şi îndreptările lui, şi judecăţile lui şi mărturiile lui, ca să întărească Domnul cuvântul său care a grăit către mine zicând: «de vor păzi fiii tăi calea mea cu toată inima şi cu tot sufletul, binecuvântarea mea va fi în casa lor»… (Carteaa 3-a a Împăraţilor cap 2, 1—5).
       Cititorule! Nu uita că aceasta este zestrea cea adevârată ce trebue să o dai şi să o laşi fiilor tăi. Această zestre sufletească îşi poate strânge şi avere trecătoare, dar fără de această zestre, orice moştenire, de bani, avere sau învăţătură, se prăpădeşte pe nimic.
Articol din «Lumuna Satelor» 1923 Nr.9 pag.3