Minune și Taină

Minune și Taină e viața curată
în care Lumina S-a vrut întrupată,
în care Iubirea a vrut a Se-aprinde
și-n care tot raiul pe veci se cuprinde.

Fii binecuvîntată,
Fecioară Preacurată,
Minune și Taină și-Altar,
tu, Maica Eternului har.

Minune și Taină e Sfînta-Ntrupare
cînd Cel fără margini Se strînge-ntr-o zare
și Soarele Veșnic Se strînge-ntr-o rază
și Cerul sărutul pe-un Crin și-l așează.

Minune și Taină sînt Fiul și Mama
spre care se-nalță uimirea și teama,
spre care coboară Iubirea și Paza
și-n care se-ascunde Fiorul și Raza.

Minune și Taină e Mila Divină
ce astfel alege spre lume să vină
și astfel dorește spre Ea să ne-atragă
sfințiți de Iertarea Eternă și-ntreagă.

Minune și Taină, mi-nchin pe vecie
credința, nădejdea și dragostea ție,
ființa, viața și tot ce-i în mine
prin tine sfințite, - cuprinde-le-n tine!


—Traian Dorz