,,Pocăiţi-vă căci se apropie Împăraţia lui Dumnezeu”!

   

   

          Ioan Botezătorul a fost înainte Mergătorul şi Înainte Vestitorul Mântuitorului şi mântuirii neamului omenesc. El şi-a început predica, cu vestirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Şi-a început predica cu vestirea că s’apropie Împărăţia lui Dumnezeu. Şi-a început loan a propovădui zicând: ,,Pocăiţi-vă căci Împărăţia lui Dumnezeu este aproape”. (Matei 3, 1-2).
          Despre Domnul Isus Hristos, Evanghelia de Duminecă ne spune aşişderea că și „El şi-a început propoveduirea cu vestirea Împărăției lui Dumnezeu. .De-atunci în colo Isus a început să propoveduiască şi să zică : ,,Pocăiţi-vă căci Împărăţia cerurilor este aproape”. (Matei 4, 17).
          ,,Pocăiţi-vă căci se apropie Împăraţia lui Dumnezeu”! …Cu această strigare a început vestirea Evangheliei în lume. Oamenilor de pe atunci li se vestea vestea cea bună că se apropie mântuirea neamului omenesc. Că se apropie Împărăţia lui Dumnezeu şi pe pământ, după ce 4000 de ani stăpănise împărăţia celui care îl înșelase pe Adam în grădina Edenului. Oamenilor li se cerea să se pregătească sufleteşte pentru această împărăţie. Să se pocăiască, adecă să se lapede de păcate şi fărădelegi, ca să poată deveni cetăţeni ai nouei Împărăţii.
Și de atunci a răsunat mereu în lume strigarea lui Ioan şi strigarea Domnului Isus: ,,Pocăiţi-vă căci se apropie Împăraţia lui Dumnezeu”. De aproape 2000 de ani, răsună în lume strigarea: ,,Pocăiţi-vă căci s’a apropiat împărăția lui Dumnezeu”.
          Dar oare ascultat-a omul și omenirea această strigare?
          Hotărat, nu! Ea a avut numai mici începuturi în veacul de aur al creştinătății, în traiul primilor creștini, în familia cea rămasă după praznicul Cincizecimii. Ceva din Împărăţia lui Dumnezeu sosise atunci pe pământ. Dar încetul cu încetul urmele, semnele Împărăţiei lui Dumnezeu de pe pământ s’au stins. În loc de Împărăţia lui Dumnezeu s’a întărit tot mai mult împărăţia celui rău.
          În lume azi, parcă stăpâneşte totul ,,domnul veacului acestuia”. Care a orbit mintea oamenilor să nu vadă strălucind Evanghelia lui Dumnezeu. (II Corinteni 4, 4). Satan este azi un domnitor, un stăpânitor, un duh puternic care domnește în întunerecul acestei lumi”. (Efeseni 6,12) Se pare că el a acaparat din nou conducerea şi împărăţia lumii. Împărăţia lui parcă n’a fost nici odată aşa de mare și tare ca azi.
          Dar tocmai această culme a împărăției lul Satan este semnul că se apropie Împărăţia lui Dumnezeu. Biblia ne spune clar că ,,domnul veacului acestuia”, va fi detronat şi răsturnat în culmea puterii sale. Va fi răsturnat când Domnul va veni a doua oră să aducă din nou şi pentru totdeauna Împărăţia lul Dumnezeu pe pământ. Atunci se vor bucura și se vor încununa cei puțini, puțini, cari au trăit într’o domnie a lui Satan, dar nu l- au slujit lui, ci slau păstrat vie și lucratoare credinţa lor faţă de Împăratul Isus. Şi atunci vor fi pedepsiți cei cari s’au făcut cetăţenii lui Satan şi ai împărăţiei lui, prin păcatele lor.
         Dragi cetitori, trăim vremuri biblice, când strigarea Evangheliei: pocăiţi-vă că se apropie împărăția lui Dumnezeu”, poate răsună pentru cea din urmă dată; dragostea lui Dumnezeu ne strigă să ne pocăim până mai avem timp.
          Semnele și urgiile vremurilor noastre sunt strigarea din urmă: ,,pocăiţi-vă căci se apropie Împărăția lui Dumnezeu”… pocăiţi vă până mai aveţi vreme… căutați-L pe Dumnezeu câtă vreme se poate afla (Isaia 55, 6)…
          ,,Pocăiţi-vă căci se apropie Împărăţia lui Dumnezeu”; cu această strigare s’a început vestirea Evangheliei şi cu aceasta se va şi sfârşi.
          Ferice de cei cari îşi mântue sufletul în aceste vremi, când Dragostea lui Dumnezcu ne cheamă poate pentru cea din urmă oră la pocaință și la mântuire.

 

Ziarul Glasul Dreptății 09,01,1938 Nr,2. Pag.4.