Oastea Domnului – Micherechi,

Ungaria

Biserica Ortodoxă

Micherechi
Ungaria

  „Pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea Lui Dumnezeu.”(I Corinteni 2: 5)

       Comuna Micherechi este singura comună din Ungaria ai cărei locuitori aproape în întregime sunt români. Se găseşte situată la 2 km de frontiera maghiaro-română, aproape de punctul de trecere Micherechi-Salonta dintre Ungaria şi România, faţă în faţă cu Salonta.

        Oastea Domnului este o declaraţie de război sufletesc contra vrăjmaşului diavol, contra întunericului şi contra răutăţilor. Oastea Domnului este  o armată ce luptă sub steagul şi conducerea Lui Iisus Biruitorul. Domnul este Conducătorul acestei  Oşti. Oastea Domnului nu e o mişcare numai în contra beţiilor şi înjurăturilor, ci e o Mişcare contra tuturor patimilor rele, pentrucă fiecare patimă rea este un fel de beţie. Lupta noastră se îndreaptă mai ales contra beţiei şi sudalmei, după ce, mai ales, aceste două patimi fac cele mai mari stricăciuni în viaţa trupească şi sufletească a poporului nostru. Oatea Domnului e o Mişcare de renaştere sufletească, e o Mişcare de pătrundere în adâncimile sufleteşti ale omului, pentru a înţărca răul de la izvor şi a porni binele şi îndrepterea tot de la Izvorul puterii şi al îndreptării, care este Iisus Mântuitorul.

Cu numai cinci ani după întemeierea Oastei Domnului din Sibiu (România), în anul 1928 şi în comuna noastră Micherechi ia fiinţă mişcarea duhovnicească Oastea Domnului .

Adunare Oastea Domnului

Micherechi  Ungaria

           

    În anul 1928 şi prin Protopopul Ioan Olah s-a înfiinţat această Mişcare Religioasă. La început programele adunării se ţineau la şcoala confesională de lângă Biserica Ortodoxă (azi e Căminul Cultural) până în anul 1942. Apoi până în anul 1973 credincioşii ostaşi s-au întrunit la căşi particulare, de pildă la Savita Iova, la Gheorghe Ruzsa (fratele Căuaciului) pe str. Kossuth, la familia Gurzău str. Kossuth, la familia Ioan Marc (fratele Golombaş) pe str. Béke. La început îndrumătorul Oastei era Părintele Olah şi pentru credinţa lui în Iisus Hristos şi pentrucă a întemeiat Oastei Domnului în Micherechi, a fost urât de uni oameni, a fost dus în robie, iar la sfîrşitul anilor 1940 a fost bătut grav, pentrucă aceşti oameni nu au putut suporta traiul de viaţă a părintelui. Din anul 1973 până în anul 1990 credincioşii ostaşi se adunau în casa cea veche a Bisericii Ortodoxe. Iar în anul 1990 şi-au construit o nouă casă de rugăciune (casă de adunare) din donaţiile membrilor adunării şi din donaţiile consătenilor. Clădirea Oastei Domnului se află în curtea bisericii ortodoxe.

       „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa”(Evrei 13:7).     

        Primul îndrumător (zicem îndrumător şi nu conducător, pentrucă părintele Iosif Trifa a spus că la Oastea Domnului unul singur e conducătorul Iisus Hristos) a fost părintele Ioan Olah. Mai târziu a fost îndrumător Teodor Tat, Vasile Poiendan, Gheorghe Rocsin (fratele Codrii), Ioan Csefan (fratele Pavăl). Între anii 1985-1998 îndrumătorul adunării a fost fratele Vasile Netea. Programele adunării sunt marţi (oră de rugăciune), iar duminica după Sfânta Liturghie în după amiază se face programul după obiceiul oastei.
       La Oastea Domnului programele se săvârşesc totdeuna în limba maternă, adică în limba Română. Oastea Domnului este o armată ce luptă sub steagul şi conducerea Lui Iisus Biruitorul. Membrii Oastei Domnului sunt ortodocşi, care au depus un legământ volultariat (de bună voie şi nesilit de nimeni) cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pus în mijlocul fraţilor în locurile de adunare fie în Bisercă fie în casele Oastei Domnului. În urma depunerii acestui legământ, membrii adunării primesc un statut de ostaş intrat în această Mişcare Religioasă.

Adunare Oastea Domnului

Micherechi Ungaria

    Rezumatul a celor scrise de mai sus este că Oataşii Domnului nu fac altceva decât a încerca de a trăi viaţa şi traiul celor dintâi creştini. Căci este o prăpastie între traiul creştinilor celor dintâi şi între creştinătatea de azi. Spre deosebire noi cu Oastea Domnului punem apăsul pe adâncirea vieţii sufleteşti în Evanghelia Mântuitorului, pe renaşterea cea sufletească la o viaţă nouă cu Domnul, pe creşterea şi întărirea neâncetată în darul Lui Dumnezeu, pe dospirea vieţii cu aluatul Evangheliei.
     Ce este Oastea Domnului? Un prilej de a ne întări în lupta noastră, prin cunoaşterea şi însuşirea adevărurilor noastre de credinţă pentru a putea duce lupta cea bună ca nişte adevăraţi ostaşi a Lui Hristos. Cei ce intră în Oastea Domnului trebuie să aibă şi să o cerceteze cartea Lui Dumnezeu, Biblia şi pe lîngă ea cărţile Sfinţilor Părinţi şi a înaintaşilor Oastei( Iosif Trifa, Traian Dorz,Ioan Marini, Moise Velescu…). Oastea Domnului caută să aducă pe păcătoşi la Izvorul îndreptării, la Iisus Mântuitorul.

Binecuvintează Doamne, adunarea din Micherechi!

download tiktok live studio
Translate »
X