Războiul cel sfânt ce se dă pentru mântuirea sufletului
suntem sub ,,ocupatie straină” _ ,răscoala” Oastei Domnului.

În numărul trecut am scris despre «cetatea» căzută sub «ocupație» și «dominațe străină»,- adică despre omul biruit de patimile și ispitele vrăşașului diavol. Fiecare om e o «cetate» sufletească ce stă ori sub stăpânirea Domnului, ori sub «dominația străină» a vrăşmaşului diavol.
Acum vom spune că mai multe «cetăți» formează o țară – mai mulți oameni fac o țară și un popor. Stăpânirea Domnului sau «dominația» Ispititorului se estinde şi asupra țărilor şi popoarelor așa după cum oameni – în partea cea mai mare – trăiesc sub stăpânirea Domnului sau în robia vrăşmaşului diavol.
Aşa cum merg stările sufleteşti din ziua de azi, apoi putem spune la sigur că lumea trăieşte sub «dominație străină», sub «ocupația» străină a vrășmaşului diavol.
Niciodată par’că n’a fost lumea aşa de stricată ca azi. Satana par’că a pus din nou mâna pe cârmuirea pământului. Diavolul este azi – cum foarte bine zice apostolul Pavel – «domnitorul, stăpânitorul cel puternic care domnește în întunerecul cestei lumi» (Efeseni 6, 2). Oh! cât de mulțumit stă acest «domnitor» pe tronul lui. Împărăția lui n’a fost niciodată aşa de mare şi tare ca azl. Țările și popoarele slujesc mai mult ca oricând. acestui «domnitor». Ah! nici scmpa noastră țară nu este ferită de «domnia» şi «tirania» acestui stăpânitor al întunerecului. Am scăpat din «jugul străinilor», am scăpat de Nemți, de Unguri şi de Ruşi, dar am ajuns sub o altă «ocupație» sufletească străină, am ajuns sub «ocupația» păcatelor şi stricăciunilor sufletești. Cred că e de prisos să mai dovedesc această «ocupație». O arată cu degetul păcatele şi răutațile de cari e plină şi viața noastră.
Aici intră rosturile Oastei Domnului. Noi cei din Oastea Domnului, am făcut o «răscoală». Ne-am răsculat şi am eliberat cetatea sufletului nostru de sub «cucerirea» şi «ocuparea» vrăsmaşului diavol.
Acum noi umblăm să «răsculăm» şi pe alții. Noi îndemnăm pe oameni să se răscoale și să scuture jugul robiei păcatelor. Îndemnăm pe oameni să se răscoale contra ocupației străine a vrăşmaşului diavol.
Oastea Domnului este o «revoluție» iar noi, ostaşii Domnului, suntem nişte revoluționari cari ne-am răsculat contra «stăpânitorului veacului acestuia» (Efeseni 6, 20). Noi am declarat războiu Ispititorului și îndemnăm pe toată lumea să intre în acest războiu ca să scuturăm jugul cel rușinos al acestei «ocupații străine».
În ochii diavolului, noi ostaşii Domnului suntem – trebuie să fim – nişte bolşevici cari primejduim şi subminăm domnia iadului. Noi ostaşii Domnului credem și vestim că numai o astfel de «răscoală», și «revoluție» va putea scăpa şi scumpa noastră țară de multele rele ce sufere. Ne plângem de greutăți, de năcazuri, de rele. Dar cauza tuturor acestora este tocmai asta că suntem sub «dominație străină»; suntem sub «ocupația» și «dominația» păcatelor şi răutăților.
Ne-a părăsit «bunul Dumnezeu» – spun unii oameni năcăjiți. Ce vorbă nesocotită! Bunul Dumnezeu n’a părăsit şi nu părăsește pe nime. El ne este un Tată ceresc nespus de bun şi milostiv. Noi l’am părăsit pe El; nu El pe noi. L’am părăsit pe bunul Dumnezeu și l’am primit pe «domnul veacului acestuia». Am primit răutățile și lucrurile lui. De aceea s’au retras dela noi binecuvântările Tatălui ceresc.
Vrem bine și uşurare? N’avemdecât să ne «răsculăm» contra «stăpânitorului» celui rău şi să scăpăm de ocupația și dominația lui. Să-l părăsim pe diavolul și Donmnul îndată va veni iarăşi la noi cu binecuvântare şi uşurare.
Oastea Domnului tocmai acest lucru îl caută.
lubiților ostaşi din Oastea Domnului! Vestiți pe tot locul «răscoala» noastră. Vestiți pe tot locul războiul cel sfânt. În ochii iadului noi trebue să fim un fel de «bolșevici» cari îndemnăm pe oameni să nu se mai supună «domnitorului veacului acesteia».
Îndemnați pe tot locul pe oameni să se «răscoale» contra acestui «domnitor». Îndemnați pe oameni să nu-i mai dea ascultare. Îndemnați pe oameni să nu mai plătiască dare la diavolul. Spuneți oamenilor că împărația iadului se ține la putere prin «dările» (păcatele) ce le plătesc oamenii. Când oamenii nu vor mai plăti aceste «dări» și nu vor mai asculta de «legile» şi «ordinele» diavolului, atunci, împărația iadului se va prăbuși. Spuneți oamenilor că împărăția iadului își «recrutează» cătanele ei din rândurile celor păcătoşi (bețivii, desfrânații etc. etc. Sunt tot atâți bravi soldați ai diavolului). Când nu va mai putea înrola soldați, împărația iadului se va prăbuşi.
Spuneți oamenilor că suntem sub «ocupsție străină»; de aceea avem atâtea greutăți şi năcazuri. Sub «ocupație» totdeauna a fost rău. Numai când vom scăpa de această «ocupație» (a păcatelor) va veni binele.
Aduceți-le aminte oamenilor de timpul când «vremuri bune erau și oamenii se i u b e a u ». Atunci eram sub stăpânirea Regelui Iisus.
Dar acest Rege ne-a părăsit, pentrucă noi n’am ascultat de El. Ne-am răsculat contra Lui şi contra legilor Lui. Am ascultat de diavolul şi am căzut în robia şi tirania lui. Spuneți oamenilor că binele va veni numai când ne vom scutura de acest jug greu şi rușinos. Spuneți oamenilor că Regele nostru stă gata să vină în ajtutorul nostru. El aşteaptă «răscoala» noastră ca să se reântoarcă îndată în mijlocul nostru şi să ne dacă la biruiață.
lubiților ostaşi din Oastea Domnului! Vestiți pe tot locul războiul cel sfânt. Vestiți pe tot locul libertatea cea dulce a sufletulul nostru. Spuneți pe tot locul că patimile şi păcatele sunt un jug greu şi rușinos al diavolului.

Cei ce rabdă jugul și-a trăi mai vor
Merită să-l poarte spre ruşinea lor
Ce-i viața noastră în slăvie oare,
Noapte fără stele, ziua fără soare,

         Strigați pe oameni să nu mai sufere acestă «sclave» și acest jug ruşinos. Vestiți pe tot locul războiul cel sfânt. Spuneți pe tot locul că și țara noastră are lipsă de acest «războiu».

Până când în țora noastră
Tot păcatul să domnească?
La arme frați ostaşi!
Faceți lumea să privească
Cete mândre de ostaşi
Pe câmpia românească.

Va continua

Preluat din ziarul Lumina Satelor Nr.42 din anul 1928 pag3.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.