Matei 8, 23-27
Acum Domnul Se găsește
într-o luntre cu ai Lui
și doreau să treacă-n partea
cealaltă-a lacului
se-nserase și-o furtună
se stîrnise-amenințînd
ucenicii plini de groază
priveau moartea tremurînd.

Domnul porunci și mării
și furtunii: – Taci și stai!
și s-au liniștit de parcă
nu s-ar fi mișcat un pai
plini de teamă ucenicii
se mirau privind la El
cum de apele și vîntul
Îl ascultă-n acest fel…

Ce măreț e Domnul mării poruncind
glasul Lui puterea apei liniștind
valurile nalte, vîntul furios
toate le alină glasul lui Hristos.