EVREI 11, 27.

 

Cuvântul biblic luminează pretutindeni

       Lumina cuvântului biblic nu cunoaşte nici un compromis cu întunerecul. Ea îţi arată clar hotarul dintre lumină şi întuneree.        Cuvântul biblic luminează orice suflet, prin cetitul regulat, zilnic şi cu plan al Bibliei.        În rugăciune noi vorbim cu Dumnezeu. Când cetim Biblia, vorbeşte Dumnezeu cu noi.

Locul Bibliei este deaceea nu numai pe strana Bisericii ci la îndemâna oricărui credincios.        Deaceea trebue să întrebuinţăm pentru cetirea bibliei toate clipele libere pe care le avem. Aproape în fiecare viaţă omenească se pierde mult timp preţios, aşteptând seara, călătorind cu trenul, umblând cu tramvaiul etc.        Să ai o Biblie de buzunar sau un Testament la tine şi să te foloseşti de aceste minute de preţ, ascultând glasul lui Dumnezeu. Numai în acest fel lumina cuvântului biblic ne va arăta lămurit calea vieţii. Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 69