Sfinţirea duhului (I Tesal. 5, 23)

        Minunatele sfătuiri ale cuvântului sfânt, dela 1Tesal. cap 5, se încheie cu adânca rugăciune dela vers. 23 În care se cere Dumnezeului Păcii, sfinţirea pe deplin a întregei noastre fiinţe, a întregei noastre alcătuiri.

       Întâiul gând este pentru duhul nostru, pentru duhul familiei noastre, pentru duhul bisericii şi adunării noastre, pentru duhul lucrării noastre. Şi sfinţirea aceasta este cu atât de mai mare trebuinţă, cu cât duhul celor între care suntem, duhul lumii, duhul vremii pe care o trăim şi duhul fărădelegii, ajunge mai întinat, mai desfrânat, mai drăcesc.

       O, în câte primejdii de întinare este duhul nostru!… Câte duhuri de rătăcire, de amăgire şi de desfrânare lumească şi religioasă, vin să ne înşele şi să ne întineze duhul nostru, curăţit de Domnul Isus!

       O, Dumnezeule al Păcii, sfinţeşte Tu şi curăţeşte mereu duhul nostru, ca să nu ne înşelăm nici noi şi să nu înşelăm nici pe alţii.

Articol din Calendarul Isus Biruitorul 1948 pag. 23