Feriti-vă de rău (I Tesal. 5, 22)

       Nu numai Biblia, cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, ne arată ceiace este rău şi nu numai ea ne învaţă să alegem ceiace este bun din ceiace nu este, Ci în fiecare din noi, Dumnezeu a pus lumina cunoştinţii — într’o măsură mai mare sau mai mică, după cum a crezut El, pentrucă fiecare din noi să putem deosebi ceiace este bine. Şi să ne ştim păzi de tot ceiace este rău, fie că ştim să citim, fie că nu ; fie că avem Biblia, fie că nu. Cuvântul lui Dumnezeu la Romani 1,18-21, arată lămurit acest lucru. Deci iubitul meu, nu te desvinovăți că tu nu ştii să citeşti. Dupăcum până azi ai ştiut să faci răul fără ştiinţă de carte, vei şti să faci şi binele tot aşa.

       Isuse Doamne, iartă-ne, Ţe rugăm, că noi până acum nu ne-am ferit de tot ceiace am ştiut că este rău. Te rugăm pe Tine, să ne dai înţelepciunea de a cunoaşte ce nu este bine şi să ne dai puterea de a ne feri de tot ceiace ni-se va părea rău.

Articol din Calendarul Isus Biruitorul 1948 pag. 21