De-aș putea să-ntorc…

 
De-aș putea să-ntorc pe calea Timpului spre Început
- cum cobori din treaptă-n treaptă aș păși din an în an
fără să mă uit o clipă la nimic din ce-am trecut
m-aș opri-ntr-un veac de aur,
lîngă-un țărm galilean.

Cum Te-aș aștepta acolo răbdător și fericit
cînd aș ști că dimineață ai să treci și să mă iei!...
- ceilalți s-ar uita la mine cu un ochi nedumerit
dar pe urmă cu ce zîmbet m-ar primi să merg cu ei.

Cum m-aș avînta ca Petru, peste valuri netemut,
cum Ți-aș sta răpit, pe umăr, ca Ioan, să Te ascult,
cum ca și Zacheu, îndată Ți-aș da-ntregul meu avut
- ca să poți vedea Iisuse, cît Te-am înțeles de mult!

Ți-aș spăla ca păcătoasa praful drumului trudit
de pe Sfintele-Ți picioare cu al lacrimii izvor
și mi-aș sparge ca Maria vasul cel neprețuit
să-Ți torn numai Ție mirul cel plăcut mirositor.

Aș căuta să-Ți dau ce încă nimeni altul nu Ți-a dat
și-aș găsi să-Ți spun cuvinte care nimeni nu Ți-a spus
- ca să-mi poți cunoaște-n totul sufletul îndatorat
și adînc recunoștința cîtă-aș vrea să-Ți dau, Iisus!
Fr. Traian Dorz Vol. Cântarea Anilor

Zacheu

 

– Luca 10 –

Într-o zi, Iisus pe-acolo iar, prin Ierihon trecea
iar pe drum și de-astă dată o mulțime-L însoțea.

Zacheu, vameșul în grabă, vrînd să-L vadă pe Iisus,
dar fiind mic de statură, într-un dud urcat-a sus.

Domnul S-a oprit zicîndu-i: - Dă-te jos acum Zacheu
căci e timpul ca de tine să Se-ndure Dumnezeu.

Zacheu coborît-a-n grabă
și în casă-i L-a primit
s-a întors deplin la Domnul
și Iisus l-a mîntuit...

Cînd spre tine Domnul caută,
și te cheamă, - dă-te jos
te smerește și-L primește
- și te mîntuie Hristos.

Fr. Traian Dorz Vol. Album Biblic colorat

Fiindcă am trăit

 

Fiindcă am trăit frumsețea
disprețuiesc ce-i grosolan
fiindcă știu ce-i josnicia
mi-e milă de-orișice dușman.

Fiindcă am cunoscut adîncul
doresc nălțimile mereu
fiindcă-am cunoscut povara
caut sărăcia ca Zacheu.

Fiindcă știu ce grea e bezna
caut strălucirea ne-ncetat
știind a lacrimii văpaie
m-aplec spre cel însîngerat.

Cum m-aș împărtăși din harul
ce dăruie seminței spic
de n-aș fi lîngă Cel mai Mare
alăturea de cel mai mic?

Fr. Traian Dorz Vol Cântările de drum