Păcatul beției e cel mai răspândit la noi. Nici într-o altă țară nu

se află doar atâtea cârciume, atâtea restaurante atâtea cazane de fiert rachiu, atația cari se îmbogățesc din meseria de vânzător al otrăvii alcooholului.
          lar roadele acestei blestemate stări se și arată zilnic. Atâtea omoruri, atâtea bătăi și sinucideri, atâtea boale și greutăți sunt aproape tote roada beției alcooholului.
          Și aproape toți bețivii cari sfârșesc undeva în spitale sau în temnițe, au început betia prin un ,,păhărel” nevinovat, prin o ,,măsură”
mică ,,fără primejdii”. Aproape toți au beut primul păhărel din mâna mamei. Mama e aceia care le duce la gură de multe ori primul pahar. Dar tot ea e aceia care varsă apoi râuri de lacrimi pentru aceasta și plătește de multe ori cu viața ei această nesocotință. Căci primul păhărel aduce pe al doilea, altreilea al zecelea și copilul învățat astfel cu alcooholul, nu se mai poate desvăța. Patima pune stăpânire pe el și nu mai poate fără rachiu.
          Începe omul să bea întâii cu păhărelul cel mic, dar pe urmă nu-i ajunge nici butoiul cel mare.
          Îacepe în casa părintească și se termină în închisorii și spitale sau mormânt. Începe cu binele cu frumosul și se termină cu răul. Începe cu râsete și cu veselie și se termină cu plâns amar. Începe cu un păhărel ,,nevinovat” și se termină în șanț. începe ori îngheață.
          lată, chiar acum ne vine știrea din Basarabia că săteanul Ștefan Colun din com. Sângera mergând beat acasă a fost surprins de viscol. lar dimineață oamenii l-au aflat țespăn în șanț. Își dăduse sufletul în mâinile cui? Rar om bețiv să moară de moarte bună. Și foarte rar, care să moară bine, împăcat cu Dumnezeu și cu sufletul mântuit. Fiindcă Satana dacă îl prinde odată pe om în lațul acesta, îl leagă mereu din ce în ce mai tare de sticla cu alcoohol, încât rari sunt aceia cari mai pot deslega mâinile să și-le ridice spre cer, spre Dumnezeu – să-L cheme să-L deslege, să-le rupă lanțurile și legăturile păcatului. Bețivii trăiesc și mor legați cu lanțurile și legăturile poftei cu cari l-a legat Satana de sticla cu alcoohol. Intă, în chipul arătat

  în ce legătură fioroasă trăește și moare bețivul, Şarpele diavol moartea, la prins în legăturile lor.
          Robii lui Dumnezeu sunt niște copii slobozi, (Galateni 4, 31). Robii alooholului, robii lul Satan sânt niște oameni legat în lanțul poftei și patimei (Filipeni 3, 19).
          Calea beției e calea iadului. Vai de cei ce a apucat pe calea aceasta, că oricât s’ar amăgi el cu alte ganduri tot acolo va ajunge
          Ferice de aceia care apucând pe calea aceasta, își dă seama de peirea și pierzare în care ajunge și se întoarce cât mai are timp. Fratele meu, care citești sau asculți aceste rânduri, dacă cumva te-a prins și pe tine Satana în lanțul beției și te-a legat de sticla cu alcohol, bagă de seamă. Aceasta te duce la peire sufletească și trupească. Desleagă-te de legăturile acestea cât mai ai timp. lar dacă legătura lui Satana e tare, e lanț, ești îmbătrânit în patima aceasta, ridică ochli către cer, către Domnul Isus și cheamă-I în ajutor. El singur mai poate rupe toate legăturile acestea, El singur te poate mântui.
          Iar dacă ai scăpat de această grea osândă, ferește-ți copilul frații de sticlă, ca de foc. Spune tuturora că primul păhărel e cel dintâi pas către mormânt și către peire. Că acel care dă copilului primul pahar, îi pune în mâna sfoara cu care se va spânzura. Spune tuturora că alcoholul e duşmanul care ucide și trupul și sufletul. Și ferește-te de ei.
Tinu Dor.

Glasul Dreptății 08/01/1938 Nr.2, Pag.5