„Vinul este dela Dnmnezeu, beția dela Diavolul” 
– cel dintâi păhar este a lui Dumnezeu, celelalte ale diavolului 
 
          Aşa zice sfântul Ioan Gură de aur, şi adevărate sunt vorbele sale pentrucă un pahar de  vin sau altă beutură curată este bun şi de folos omului ostenit, slab sau bolnav. «De acum bea puţin vin pentru slăbiciunile tale», scria şi apostolul Pavel învățăcelului său Tit. Cel dintâi pahar de beutură este a lui Dumnezeu şi nu strică omului, numai cât astai baiul că cei mai multi oameni nu se opresc la cel dintâi pahar, ci trec înainte la altele, dar celelalte pahare nu mai suat ale lui Dumnezeu, ci a diavolului că el le trage foloasele. 
          Cetitoriule! Hotărârea noastră din gazetă nu te opreşte dela cel dintâi pahar care este a lui Dumnezeu, ci  te hotăreşte dela cele cari urmează după cel dintâi pahər pentrucă acele sunt ale diavolului. În ciuda satanii, hotăreşte-te și tu şi iscăleşte Hotărârea să nu treci în anul acesta la păharele diavolului. 

 

„Beţivul este un mort viu”… 
-Din învățămintele sfântului Ioan Gurd de aur. – 

 
          Bețivul este un mort viu, un duh rău de bunăvoia sa, o defaimare pentru tot neamul omenesc, .. Un befiv este mai urât decât un mort. Că cel mort zace fără simțire şi nu poate să facă nici bine, nici rău, dar bețivul își bate capul să facă rău. Bețivul și-a îngropat sufletul ca intr’un mormânt și se sbuciumă ca un trup mort. Bețivul este  mai ticălos decât îndrăcitul pentrucă spre un îndrăcit are fiecine milă, dar pe cel bețiv îl urâm. Un dobitoc bea numai atâta cât are sete și pofta i se alină odata cu trebuinţa sa, dar bețivul trece acest hotar pe care și dobitoacele îl țin. 
           Betivul are de suferit aceleași patimi ca și cel îndrăcit. El deasemenea se clatină în toate părțile, tot aşa cade la pământ, tot aşa zgâeşte ochii. tot aşa bate cu picioarete și spumegă cu gura …  Cine trăeşte întru beţie a căzut sub tirănia Satanei. Befia este o smintire de bună voie, o boală vrednică de rås, un Satan, pe care omul de bună voie și-l alege… Dracului îi place foarte mult bețivul, pentrucă nime nu împlineşte voia lui mai bine decât cel beat… 
          Bețivilor este închis ceriul și pe cei cari nu se îndreaptă îi aşteaptă osânda de veci. «Bețivii» – zice apostolal Pavel –  nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu» (Corinteni 6, 10). 
          Iată, cetitorule, ce păcat grozav este beția și iată cum il duce pe om în tirănia şi robia Satanei. Fugi ca de foc de betie şi ca să scapi de ea, iscălește Hotărârea noastră din fruntea foii, făcută împotriva  beţiilor şi sudalmelor. 
          Ia seama că diavolul îți șopteşte să n’o iscăleşti, dar tu n’asculta de el, ci ascultă de glasul și rugăciunea sufltului tău care te roagă să o iscăleşti pentru binele tău. 

 

Articol preluat din «Lumina Satelor» Duminecă 14 Ianuarie 1923. Nr.1 pag.5