Chipul de mai sus ne arată visul lui Iacob din Biblie. Bătrânul Isac trimisese pe fiul său lacob la Valuil în Mesopotamia. înoptând Iacob pe drum «şi-a aflat un loc şi a dormit acolo», şi dormind a văzut un vis. «Şi iată o scară era intărită pe pământ a căreia capăt ajungea la cer şi îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau pe dânsa. Şi Dumnezeu era întărit pe ea şi i-au zis lui: nu te  teme lacobe, iată eu cu tine sunt păzindu-te în toată calea ta, ori încotro vei merge»… (Facere cap 28). 

           Visul lui Iacob în chipueşte legătura ceriu lui cu pământul, legătura Iui Dumnezeu cu omul. Această legătură s’a arătat Iui Iacob în vis, Iui Moise şi prorocilor cu graiul, iar mai peurmă s’a arătat la Vifleem deplin , în faptă, prin întruparea lui Hristos Dumnezeu . Visul lui Iacob a închipuit cu mii de ani înainte minunea de la Vifleem: coborârea lui Hristos Dumnezeu între noi înconjurat de ceata îngerilor. Greşala lui Adam în chisese calea spre cer şi Dumnezeu pusese Heruvim cu sabie de foc în uşa raiului. Isus Hristos cu naşterea sa şi jertfa sa  ne-a deschis iarăşi calea spre ceriu şi a îndreptat iarăşi legătura cea stricată dintre Dumnezeu şi om.  

           Dar asta încă nu înseamnă că fiecare creştin are legătura cea bună cu Dumnezeu şi ceriul. Sunt atâția oameni cari n’au nici-o legătură cu Dumnezeu şi iarăşi alții au o legătură de tot slabă şi stricată de jumătate.  

           Cetitorulel Ce legătură ai tu cu ceriul? Şti tu ce fel de legătură trebue să ai cuceriul? Legătura ta cu Dumnezeu trebue să fie:  

  1.         Intâia dată: ca şi legătura dintre tată şi copil. Un copil, strigă, chiamă şi vor­bește neîncetat cu tatăl său. Aşa şi tu cu Dumnezeu. Copilul cel bun ascultă de tatăl său, aşa şi tu de Dumnezeu. Uită-te la Iacob cedoarme. El plecase în calea ascultării de tatăl  său Isac şi deaceea Dumnezeu se pogoară în ajutorul lui cu un vis frumos şi cu vorbele: «nu te teme lacobe, eu sunt cu tine ori unde vei merge»… Aşa şi tu dacă ai legătură de fiu ascultător cu Dumnezeu, ai ajutorul Lui în orice noapte de năcazuri şi greutăţi și ajunge.  
  2.          Adouă oară, legătura ta cu Dum­nezeu trebue să fie ca treptele, ca scara din visul lui Iacob. O scară lungă leagă şi astăzi ceriul cu pământul. Această scară sufletească  are sute şi mii de laţuri şi trepte. Trebue să apuci şi tu pe ea în sus. Mai întâiu pui piciorul pe treapta credinți, apoi păşeşti pe cea a dragostei… a nădejdii… a rugăciunii… a faptelor bune… şi aşa zi de zi, te urci mereu, tot mai sus şi mai sus spre cer, spre înălţimile cele sfinte a le evan­gheliei lui Hristos. 
  3.         A treia oară, legătura ta cu Dumnezeu trebue să fie ca telefonul şi telegraful din această lume. Precum la telefon şi telegraf îţi poţi face legătură cu  oricine şi poţi să vorbeşti oricând şi în orice afaceri şi lipsuri ai avea, aşa trebue să fie şi legăturata cu Dumnezeu: totdeauna deschisă şi gata de a putea vorbi.  

          Dar să luăm aminte! Este ceva care strică legătura noastră cu Dumnezeu: acela este păcatul. Păcatul rupe laţurile de la scara ce suie spre cer şi dintr’o dată te opreşte in loc , păcatul strică telefonul şi telegraful sufletului tău şi dintr’o dată tu nu mai poţi vorbi cu Dumnezeu.  

          Cetitorule! Vrei tu să şti că-ţi stricată legătura cu Dumnezeu ori ba? Este lucru cel mai uşor. Tu poţi simţi lucrul acesta. Până ai legătura cu Dumnezeu tu eşti ca şi Iacob din chipul de sus: unii îngeri suie la cer rugările şi cererile tale, iar alţii î-ţi coboară ajutor sufletesc şi trupesc. Dar dacă ai perdut legătura cu Dumnezeu, atunci tu ai perdut şi liniştea şi mulţumirea şi căldura din sufletul tău, din casa ta şi vieaţa ta.  

          Cetitorule! Uită-te bine, nu cumva eşti tu inchipul lui Iacob ce doarme şi nu cumva tu dormi în păcate şi neascultare de Dumnezeu. Ridică-te omule, ridică-te! Iată ceriul stă deschis înaintea ta, iată scara suirii la cer te aşteaptă, iată acum şi îngerii Vifieemului seapropie de tine cu vestea că «ţis’a născut Mântuitor». Scoa-lă-te şi tu ca păstorii, deschide-ţi ochii sufletului tău ca să vezi minunea şi urechile sufletului tău ca să auzi glasul lui Isus şi chemarea lui Isus care a venit să te ridice «de pe pământ la cer» şi să te treacă din «moarte la vieată»!

Auzi tu glasul Lui?? 

I. T.

Articol preluat din ziarul Lumina Satelor Nr.52 pag.5/  decembrie 1922