Rugati-vă neîncetat (l Tesal. 5, 17)

 

       Rugăciunea. . . Ce tainică şi minunată legătură cu Dumnezeu. Rugăciunea este locul de întâlnire între noi şi Tatăl Ceresc . .. Locul în care noi putem să-I grăim cum dorim, ce dorim şi cât dorim. Şi cugetul nostru, luminat de Duhul Lui Sfânt, ne încredinţează că suntem auziţi şi ascultaţi.

       O, Isuse Doamne, îndemnul Tău este să ne rugăm necurmat şi să nu ne lăsăm niciodată înfrânţi.Tu însuţi, Isuse Domnul nostru, ne-ai învăţat cum trebuie să ne rugăm şi ne-ai spus că Tu însuţi mijloceşti la Tatăl ca rugăciunile noastre să fie primite şi ascultate de El.

       Te rugăm, ajută«ne să ne putem ruga. Ajută-ne ca atunci când îngenunchem la rugăciune, toată fiinţa noastră să fie pătrunsă de credinţa în prezenţa şi puterea Ta sfântă. Şi dacă ştim că totdeauna ochii Tăi sunt peste cei ce Te iubesc şi urechile Tale iau aminte la rugăciunile lor (I Petru 3,12) ajută« ne să credem cu tărie acest lucru şi să avem şi îndrăsneală şi putere să Te ascultăm.

       Adică să ne rugăm neîncetat.

R u g ă c i u n e a

 

Rugăciunea, fiul meu

Este scara minunată

Aripa binecuvântată

‘ Ce sue la Dumnezeu.

 

Dacă vrei să ai putere

 Bucurie, har de sus

Foloseşte rugăciunea

Totul îţi va da lsus.

 

Articol din Calendarul Isus Biruitorul 1948 pag.13