Nu stingeţi Duhul (I Tesal. 5, 19)

 

       Duhul unei dragoste fierbinţi din Dumnezeu, este tot ceiace dă putere şi farmec lucrului şi luptei noastre. Toţi cei care au venit cu adevărat la Domnul Isus — în curajul şi înflăcărarea dragostei dintâi, s’a arătat puterea Duhului care lucra în ei. Această flacără puternică a Duhului este ceiace dă şi ceiace ţine înflăcărarea acestei minunate lucrări în care Domnul ne-a ridicat şi pe noi. Câtă grijă ar trebui să avem şi noi, ca nu numai să nu stingem acest minunat foc al Duhului, dar să-l facem să crească mereu, prin înflăcărarea şi curajul nostru.

       Isuse, Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Te rugăm pe Tine să faci ca prin puterea Ta noi să-Ţi fim mereu credincioşi şi cu un suflet plin de înflăcărare pentru Tine.

        O dragoste fierbinte pentru Numele Tău, fă să ne umple inimile, pentruca Duhul lucrării Tale să fie aprins tot mai tare prin noi şi vâlvătăile dragostei Tale să cuprindă pe cât mai mulţi.

        Căci foc ai venit să arunci pe pământ… Şi mai mult ca orice doreşti ca focul dragostei Tale să-neaprindă pe toţi. O, fă aceasta, Te rugăm. Amin.

Articol din Calendarul Isus Biruitorul 1948 pag.15