Păstraţi ce este bun (I Tes. 5, 21)

       Cât de înclinat este omul ca din tot ce-l înconjoară să aleagă mai mult pleava şi să păstreze mai mult ceiace este rău. Poţi să-i spui cuiva o mie de cuvinte bune şi frumoase, dacă printre ele ai scăpat şi un cuvânt nepotrivit — el va uita toate cele o mie de sfaturi bune, dar va păstra pe cel unul rău. Aceşti oameni se aseamănă cu cel care stătea şi alegea sâmburii să-i arunce şi păstra cojile să se hrănească cu ele.

       O, Domnul şi Mântuitorul nostru, cât de multă vreme am făcut şi noi aşa : am stat să alegem din toate, numai ceiace a fost spre pierzarea noastră. Din cuvântul Tău, noi am ales numai locurile care ni-se părea că îngăduie umbletele noastre in ospeţe, în petreceri etc. Din sfaturile bune pe care le-am primit, noi n’am ales nimic şi de îndemnurile bune, atâta vreme n’am vrut să ascultăm… Ne pare rău de toate acestea şi Te rugăm acum să ne dai înţelepciunea de a putea cerne prin mintea noastră lucrurile care le auzim şi din toate, să păstrăm numai ce este bun.

Articol din Calendarul Isus Biruitorul 1948 pag. 19

  • Cine-ncepe să alerge după stări și crezuri noi pierde-nvățătura dreaptă și se-ncurcă-n rele-apoi

alergarea după-acestea pierde orișice folos pierzînd dreapta-nvățătură, pierde tot ce-avea frumos.

– Luptă să rămîi statornic în credință și-n simțire că de-ncepe prăbușirea nu mai poți avea oprire.

Fratele Traian Dorz – Fragment din Comori Nemuritoare, Despre Statornicie