Nu dispreţuiţi proorociile (I Tes. 5, 20)

       Biblia este acum în lume, cuvântul cel sfânt şi însemnat al lui Dumnezeu. Orice om din lume, dacă doreşte să cunoască el însuş care este voia Sfântului Domn şi Stăpân Ceresc, trebuie să cerceteze şi să asculte de cuvintele Bibliei, care îi arată această voie.

       Sunt mulţi oameni care dispreţuiesc acest cuvânt (Prov. 1,25-31) şi batjocuresc cele scrise acolo. Aceşti oameni vor atrage asupra lor osânda veşnică şi se străpung singuri cu săgeţile otrăvitoare ale iadului. Cât de mult ar trebui să ia seama la faptele lor, pentrucă ei îşi taie astfel singura punte pe care ar putea scăpa din focul veşnic.

       O, Domnul şi Dumnezeul nostru, Te rugăm să ne ierţi că atâta vreme am lucrat şi noi din neştiinţă în necredinţă, disprejuind cuvântul Tău, Biblia Ta şi aruncând înapoia noastră sfaturile Tale. Acum ne pare rău de toate aceste lucruri nesocotite şi primim cu sfinţenie în inimii e şi casele noastre, cuvântulTău. Ajută-ne să-l preţuim cum se cuvine, pentruca să ne putem bucura de făgăduinţele lui — Amin.

Articol din Calendarul Isus Biruitorul 1948 pag. 17

Cei neascultători

 

20-Strigă-nțelepciunea-n toate ulițele ne-ncetat în piețele cetății glasul ei s-a ridicat.

21-Strigă orișiunde este zarvă mare de popor și-n oraș, la porți își spune ea cuvîntul tuturor:

22-Cît veți mai iubi prostia, proștilor, și pînă cînd iubesc hulitorii hula, calea Domnului urînd?

23-O, întoarceți, ascultați-mi înțeleptele mustrări și turna-vă-voi din duhul sfintelor înștiințări.

24-Pentru că eu chem întruna iară voi vă-mpotriviți fiindcă eu îmi întind mîna iar voi nici nu mă priviți.

25-Fiindcă toate-a mele sfaturi voi le lepădați mereu fiindcă nu-mi iubiți mustrarea, nu primiți cuvîntul meu.

26-De-aceea și eu voi rîde cînd veți fi nenorociți îmi voi bate joc în ziua cînd vă voi vedea-ngroziți.

27-Cînd o să v-apuce groaza ca vîrtejul cel cumplit și pierzarea ca furtuna și necazul mai grăbit.

28-O, atunci amar chema-vor, însă n-o să le răspund în zadar o să mă caute căci de ei o să m-ascund.

29-Pentru c-au urît știința și cuvîntul înțeles iară temerea de Domnul n-au iubit și n-au ales.

30-Pentru că-ale mele sfaturi n-au urmat și n-au iubit iar mustrările întruna ei mi le-au nesocotit.

31-De aceea ei cu roada căii lor se vor căi cu-a lor sfaturi blestemate vor umbla și vor trăi.

32-Căci pe cei proști îi ucide neascultarea lor ce-o au iar pe cei nebuni îi pierde liniștea în care stau…

33-Dar acela ce m-ascultă locui-va fericit neavînd de ce se teme viețui-va liniștit.


—Fratele Traian Dorz – Din Vol, Poemele Lui Solomon