— O, nu uita, dragul meu, că lumea şi tot ce e în lume va pieri. Aşa spune Dumnezeu: „Pământul cu tot ce este pe el va arde“ (II Petru 3, 10). Nu uita însă că de sufletul tău nu se spune niciodată că va pieri!

       — O, nu uita: obişnueşte – te cu gândul că sufletul tău e singurul pentru care face să trăieşti! El e partea din tine pe care totdeauna trebue s’o bagi în seamă, înainte de toate.

       — O, nu uita că niciun Ioc, şi nicio ocupaţie nu poate să te facă fericit, dacă sufletul tău nu este împăcat cu Dumnezeu.

       — O, nu uita că nu trebuie să-ti pui de loc încrederea în cineva, căruia puţin îi pasă de mântuirea sufletului tău!

       — O, nu uita că oricine îţi vatămă trupul în vreun fel, sau averea, sau felul tău de a fi, îţi aduce o vătămare numai pentru vremea în care trăim aici pe pământ. Nu uita însă că oricine îţi vatămă sufletul e cel mai mare vrăjmaş al tău ! De acesta trebue să te păzeşti.

       — O, nu uita să te opreşti şi să vezi pentru ce te-a lăsat Dumnezeu aici în lume. Căci să nu uiţi, că nu eşti pus în lume numai ca să bei, să mănânci şi să faci orice îţi pofteşte trupul… Numai să te îmbraci şi să dai frâu slobod tuturor poftelor, să te ducă unde or vrea. Numai să lucrezi, să dormi, să râzi, să vorbeşti, să te uiţi numai la tine şi să te gândeşti numai la vremea de faţă… Ci pentru suflet şi veşnicie…

       Nu uita că tu ai o ţintă mai înaltă! Tu eşti pus în lume ca să te obişnuieşti cu veşnicia. Nu uita că trupul tău nu este decât casa sufletului tău nemuritor! Nu uita ce înseamnă să te împotriveşti lui Dumnezeu, când faci sufletul rob al trupului!

       Nu uita, dragul meu, că Dumnezeu nu se uită nici la vârsta, nici la faţa ta! El nu se uită nici la haina, nici la punga, nici la rangul, nici la starea ta. Nu uita că El nu se uită cu ochi de om! Cel mai sărac credincios care moare într’o colibă este cu mult mai de preţ în ochii Lui decât cel mai bogat necredincios care moare într’un pat luxos; într’un palat de marmură. Dumnezeu se uită numai la sufletul tău nemuritor. El măsoară pe toţi oamenii cu aceeaşi măsură: starea sufletului lui.

       Nu uita că El care cunoaşte bine inima fiecăruia dintre noi, spune lămurit că „din inimă ies gânduri rele, ucideri, preacurvii, curvii, furturi, mărturii mincinoase, hule“ (Ev. după Matei 15. 19). Şi nu uita că în starea aceasta nimeni nu poate intra în cer. „Nimic întinat nu va intra acolo, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună, ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului” (Apocalipsa 21. 37). Nu uita că „afară sunt câinii, vrăjitorii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună (Apocalipsa 22. 15).

        O, nu uita că „Dumnezeu,- care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit“ (Ep. Efeseni 2, 4), ne-a pregătit un mijloc de scăpare în Domnul Hristos. „Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, jertfă de ispăşire, ca să-şi arate neprihănirea Lui ; căci trecuse cu vederea păcatele săvârşite mai înainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu ; pentruca în vremea de acum să-şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât să fie neprihănit şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.“ (Ep. Romani 3. 25-26). „In El (în Domnul Isus) avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor“ (Ep. Efeseni 1, 7). In jertfa Domnului Isus de pe crucea Golgotei, Dumnezeu şi-a arătat sfinţenia Sa pedepsind păcatele noastre prin moartea Fiului Său prea iubit; dar în acelaş timp El şi-a arătat şi dragostea faţă de noi prin faptul că, pedepsind păcatele noastre în moartea Domnului Hristos, ne-a. iertat pe noi, prin El.

       O, nu uita: Pune sufletul tău nemuritor mai presus de orice şi, când te întreabă oamenii de ce trăieşti aşa, răspunde-le : „Eu trăiesc – pentru veşnicie.“ Nu te ruşina de loc!

        Nu uita că dacă nu vii Ia Domnul Isus ca să iei iertarea tuturor păcatelor tale şi putere ca să duci o vieaţă sfântă, rămâi în păcatele tale şi în starea asta nu te poţi înfăţişa înaintea lui Dumnezeu. Căci, nu uita că, după cum este sigur că o să mori, tot aşa de sigur este.că o să te judece Dumnezeu!

       Nu uita dar că Dumnezeu a făcut tot ce trebuia să facă! Iar dacă tot te înfăţişezi înaintea Lui fără să fii mântuit, vina nu va fi a Lui, ci a ta care nu vrei să crezi, adică să primeşti jertfa Fiului Său şi să-ţi mântuieşti sufletul. Nu uita că vine în curând Ziua, când cea.mai de seamă întrebare va fi: Sufletul meu e pierdut ori mântuit ?

       la bine seama, dragul meu! Gândeşte-te bine la ce ai citit!

       Nu uita ce ai citit şi trezeşte-te până nu e prea târziu! Vremea trece, tu te duci, vieaţa ta se sfârşeşte O, nu uita ceiace este de cel mai mare preţ, o iubitule, nu uita de sufletul Tău…

Fr. Prof. I. Marini.

Pe tine azi te cheamă

Pe Tine azi Te cheamă a foametei durere

Şi mâna ce se ’ntinde şi ochiu-abia deschis

Deschide Tu şi intră şi du o mângâiere

Acolo unde uşa demult s ’a fost închis—

Coboară-Te şi-alină atâta ’ndurerare

Ce ’n ochi şi ’n glas ş i ’n suflet atătia.o închid

Să ştergi atâtea lacrimi streine şi amare

Deschide uşi — ce oameni azi nu le mai deschid.

Adânc suspină moartea în case ’nfometate

Şi plânge ’n sfâşierea poporului întreg

O, adă-ne Lumina cerescule ’mpărate

Ca să ’nteleagă-odată şi-acei ce nu ’nteleg,..

Deschide larg în suflet chemările iubirii

Să mergem şi-unde ura cu ură a ucis

Să se deschidă lumii cărările ‘nfrătirii

Acolo unde uşa cu ură s’a închis-,

Fr. CONSTIN GHEORGHIU

Articol preluat din Calendarul Isus Biruitorul 1948 pag. 41-43