Cei ce se ostenesc (I Tesal. 5, 12)

 

        Cât de multă recunoştinţă suntem noi datori celor care se ostenesc în slujba sfântă a Evangheliei şi care sunt puşi de Domnul în slujba noastră! . . . Ei sunt robii noştri în Hristos… Celor care priveghează şi se roagă lucrând şi jertfindu-se pentru creşterea şi cârmuirea noastră — noi le datorăm o mare preţuire. Cât de mult ar trebui să ne rugăm pentru ei şi prin purtarea noastră să nu-i facem să facă slujba aceasta suspinând — ci cu bucurie.

        Isuse, Domnul şi Dumnezeul nostru, Te rugăm ca pe toţi cei ce se ostenesc între noi, tu să ne ajuţi să-i privim totdeauna bine şi nu rău. Şi pentrucă Tu i-ai pus să ne cârmuiască şi să ne sfătuiască, fă-ne să le fim supuşi şi ascultători în dragoste, pentrucă prin purtarea noastră să uşurăm, nu să îngreuiem slujba lor.. . . Şi astfel ei să poată face slujba aceasta pe care le-ai încredinţat-o Tu cu bucurie, nu suspinând, căci aceasta nu ne-ar fi de niciun folos.

        Fă-ne să fim recunoscători. (Colos. 315).

Articol din Calendarul Isus Biruitorul 1948 pag.7

ÎNDERN LA VEGHERE

        Pentru cei ce sunt puşi de Domnul în locuri mai de cinste.

       După cum vântul, care lasă florile din vale nevătămate, dar desrădăcinează arborii de pe vârfurile munţilor, tot astfel fac şi ispitele crude cari nu ating pe oamenii simpli în vieaţă, ci atacă pe aceia cari ocupă poziţii înalte şi de cinste în lume. În Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) avem multe exemple de felul acesta: losif, (Facere 39, 7-20) Daniel, (Daniel 1, 8) Pauel, (II Cor. 12, 7-20) etc. Deaceia, câtă atenţie trebue să depună şi cât de veghetori ar trebui să fie toţi copiii Domnului şi mai ales cei cu misiuni speciale în lucru Lui, pentrucă diavolul caută să înşele mai mult pe cei aleşi.

Iar noi avem o mare datorie. Să ne rugăm neîncetat pentru ei.

N. M

Articol din Calendarul Isus Biruitorul 1948 pag.59