Trăiţi în pace
(I Tes. 5, 13)

Porunca pe care ne-o dă Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu este să trăim în
pace între noi. Şi totuş de atâtea ori noi, care am fost cu aşa de multă grijă
faţă de alte lucruri — de acest cuvânt n’am ascultat. Între noi de atâtea ori
n’a fost pace, pentrucă adesea niciunii nu am pus mai presus de toate dragostea.

Pentrucă n’am căutat să păstrăm unirea Păcii prin legătura Duhului, . .
O, Domnul şi Mântuitorul nostru, Tu ne-ai spus că pace ne-ai adus şi că
în pace trebuie să trăim între noi. Iartă-ne că prea adesea Te-am întristat
prin multele învrăjbiri dintre noi. Te rugăm pe Tine Domnul iubit al Păcii,
să laşi în sufletele noastre pacea Ta. 
Pacea ta liniştita, curată şi adâncă. . .
pentrucă având-o în sufletele şi în vieaţa noastră cu toţii, s’o putem arăta
fiecare în legăturile dintre noi.
O, dă-ne Tu Pacea Ta Isuse, pace»
Ta care întrece orice pricepere şi care să ne păzească inimile şi gândurile
în Tine totdeauna. Amin.


Articol din calendarul Isus Biruitorul 1948 pag.9