Bucurați-vă totdeauna (I Tesal. 5, 16) *

        Ce rari sunt oamenii care să aibă totdeauna o inimă bucuroasă! Şi totuş aceasta este o poruncă a Domnului, şi cine o calcă nu poate face acest lucru fără să întristeze pe Duhul Sfânt.

        Isuse, Fericitul Nostru Împărat, noi trebuie să-Ţi cerem iertare că prea adesea ne-am purtat într’un chip ne* demn de Tine, umblând trişti şi plângându-ne, ca cei ce n’au nădejde.

        Noi spunem că suntem copiii Tăi… Şi mărturisim că Tu eşti veşnic viu şi plin de putere. . . Şi totuş atât de adesea sufletele noastre sunt lipsite de bucurie şi umblăm trişti înaintea Ta, ca şi cei fără credinţă.

        O, umple-ne Tu inimile de bucuria Ta şi de o puternică încredere în Tine pentruca să nu Te mâhnim pe Tine prin faţa noastră întristată şi prin inima noastră lipsită de bucurie.

        Că Tu eşti Bucuria cea adevărată.

        El Isus a spus: „Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă. Deci nu numai bucuria din lăuntru ci şi veselia dinafară trebuie să se vadă la noi cei care avem un Dumnezeu şi credem într’o nădejde vie.

Articol din Calendarul Isus Biruitorul 1948 pag,11