Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare, şi să sboare păsări deasupra pământului… Facere c. 1, v. 20.

Vremea.

       Din multe părţi ale ţării vin veştirele de vreme nepotrivită care va împuţina şi mai mult pânea şi mălaiulpe anul ce vine. De câţiva ani încoace cu adevărat par’că şi mersul vremii s’a schimbat înspre rău. Binecuvântarea ceriului de sus nu se mai pogoară cu căldură şi ploaie la vreme peste lucrul mânilor noastre, ci par’că de sus ne urmăreşte certarea Domnului cu vreme nepotrivită, cu grindină, cu secetă, cu ploi, cu muşcărea şi alte pedepse.
       Să luăm aminte! Vremea de astăzi vorbeşte, prin vremea de astăzi vorbeşte cu noi Domnul şi ne mustră Domnul pentru multele noastre păcate.«Aşa zice Domnul: pentrucă n’au ascultat de cuvintele mele: sămănat’au grâu, dar vor secera spini. Ostenitus’au, dar nici un folos nu vor avea» (Ieremia 12, 13). Buruenile şi spinii păcatelor prea ne-au copleşit cu totul ogoarele sufletului şi de aceea nici ogoarăle pe care le muncim nu ne mai dau rodul aşteptat. Mersul nepotrivit al vremii de astăzi, nimeni nu va putea îndrepta decât îndreptarea noastră şi a purtărilor noastre. Ascultaţi cum ne învaţă Biblia: «Araţi pământul vostru cel înţelenit(adecă cel al inimii voastre)şi nu sămănaţi în spinii» păcatelor (Osia10, 12). «Desţeleniţi vă un ogor nou» (Osia 10, 12). Cu adevărat când vom araşi pământul inimii noastre şi vom scoate din el spinii păcatelor atunci vor da şi ogoarele noastre roduri mai bogate.
       «Ceiace sameni, acea vei secera», zice o vorbă veche, dară «voi aţi arat răul, şi veţi secera răutatea şi veţi mânca rodul minciunii» (Osia 10, 12).«Cei ce au sămănat vânt, vor secera vârtej; holde nu vor fi şi grânele nu vor da făină» (Osia 8, 7).
        Altfel de purtări aveau bătrâni noştri şi de aceea altfel de vremuri, mai bune, umblau atunci. Când eram copil îmi aduc aminte că moşul meu nu băga grâul în pământ fără să cadă mai întâi în ghenunchi lângă el şi să nu se roage pentru ajutorul şi binecuvântarea ceriului de sus. La «rugi» şi la hotară se strângea ca la târg poporul să se roage, împreună cu preoţii, pentru «bună rodire a pământului». Astăzi? În locul rugăciunilor răsună crâşmele, beţiile, sudaimele, şi alte fel de fel de păcate de care nu se pomenea pe vremea bătrânilor.
      Vremuri mai bune şi roduri mai multe numai întoarcerea cătră Dumnezeu va putea aduce şi da.«De veţi păzi poruncile Domnului Dumnezeului vostru, binecuvântate vor fi rodurile pământului vostru… Domnul va deschide visteria sa cea bună, ceriul să dea ploaie și căldură pământului vostru la vremea sa». (V Moise 28).
P. Trifa.
Articol din «Lumina Satelor» 1923 Nr.24 pag.1