Nu s’a găsit nici-o rană pe el, pentrucă avusese încredere în Dumnezeul său. Daniel c. 6, v. 23.

Ceva despre Societatea britanică pentru
tipărirea şi răspândirea Bibliei

       Societatea Biblică Britanică este o asociaţie supra-confesională. Ea nu este nici ortodoxă, .nici catolică, nici protestantă, nici
baptistă, nici adventistă, etc., ci este a tuturor popoarelor. Ea urmăreşte un singur lucru: să răspândească cuvântul lui Dumnezeu în toată lumea şi la toate popoarele. Această societate s’a întemeiat, prin voia lui Dumnezeu şi prin dragostea fierbinte ce a trezit-o ”Domnul în sufletul unei fetite de 8 ani — Mafia Jonnes — şi datorită cărei dragoste, un preot, a dus-o la sfatul din Londra, în care sfat s’a înfiinţat societatea.
       Societatea Biblică Britanică a tipărit până azi Biblia în peste 800 de limbi şi a răspândit-o în peste un miliard de exemplare.
       Milioane de suflete citesc şi se hrănesc astăzi cu cuvântul lui Dumnezeu din Sf. Scripturi, răspândit prin această Societate, a cărei muncă misionară binecuvântată de Domnul, a dat roade îmbeşugate pe toate meleagurile pământului.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 117.