Te voi logodi cu Mine prin credincioşie, şi vei cunoaşte pe Domnul! Osea c. 2, v. 20.

Ceva despre traducerile româneşti ale Bibliei

       Cea dintâi Biblie în româneşte a ieşit la anul 1648, când Mitr. Simeon Ştefan din Bălgrad, a tradus şi tipărit pe româneşte Noul Testament.
       În anul 1688 a ieşit de sub tipar Biblia tipărită la Mitropolia din Bucureşti, sub voevodul I. Şerban Cantacuzino.
       La anul 1858, Mitropolitul Andrei Şaguna, a tipărit din nou Biblia la Sibiu, într’o frumoasă înfăţişare şi cu mari cheltueli, împodobindu-o şi cu numeroase chipuri religioase. Iar la Blaj, s’a tipărit Biblia de către Mitropolitul I. Bob.
       În anii din urmă s’a tipărit o Biblie în traducere nouă de către Fundaţiile Regale Române. Dar numărul mic al tipăriturilor este departe de a mulţumi toate nevoile sufleteşti ale tării.
       Lipseşte ţării noastre un „Mecena“, un nou Şaguna, care îndrăgit de Cuvântul lui Dumnezeu să-l răspândească prin lumina
tiparului.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 119.