Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Iona c. 3, v. 5.

Oameni de rugăciune din Biblie

       În chipul de mai sus se văd cinci dintre cei mai mari „eroi“ ai rugăciunii din Biblie: Moise, Anna, David, Preacurata Fecioara Maria şi bătrânul Simeon. Viata lor a fost o viaţă de rugăciune. Viața lor este cea mai minunată predică şi învăţătură despre cum trebue să ne rugăm cu dar şi folos de mântuire sufletească.
       Biblia — această, binecuvântată Carte — ne arată cum trebue să fie rugăciunea cea adevărată. Şi întrucât toți aleşii Domnului din Biblie au fost oameni de rugăciune, şi orice creştin adevărat trebue să fie un om de rugăciune. Orice creştin adevărat trebue să colaboreze cu ceriul prin rugăciune spre a deveni şi a fi un ales şi iubit al Domnului

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 121.