Nu s’a găsit nicio rană pe el, pentrucă avusese încredere în Dumnezeul său. Daniel c. 6, v. 23.

O convertire prin puterea Bibliei

 

        Matilda Vrede o vrednică misionară a celor întemniţaţi se duse în celula fiorosului asasin Matti Haapoja. „Aţi venit să-mi predicaţi, zise criminalul,, cunosc eu planul: alegeţi un verset, şi-l tălmăciţi, aşa cum’ se potriveşte cu ceeace voiţi să spuneţi. Dar dacă vă voi arăta eu un text din Biblie, nu-l veţi putea tălmăci să se potrivească cu mine“ şi deschise Biblia la Genesa 1, 1—3: „La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întunerec, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor“.
        „Dumnezeu a zis: „să fie lumină!“ şi-a fost lumină“

        Matilda ceti cuvintele şi zise: Pământul pe care l-a făcut Dumnezeu, nu e numai pământ de afară, ci e şi inima omului, e inima lui Matti. Inima lui Matti e pustie şi goală de tot ce e bun şi curat. De ce? Fiindcă e întunerec în această inimă. Dar Dumnezeu poate să o lumineze, când Matti va pune inima lui pustie, goală şi întunecoasă în mâna lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu va zice: „Să fie lumină“ şi „lumină va fi“.
        Matti a înţeles şi cu lacrimi de căinţă a îngenunchiat cerând ajutor şi scăpare.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 115.