Îi voi vindeca, şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie. Ieremia c. 33, v. 6.

Un i mănâncă, Iar alţii discută

        De cele mai multe ori se întâmplă şi cu cele a credinţei ca în chipul de mai sus.
        Unii mănâncă, iar alţii discută.
        Biblia este şi ea o mâncare duhovnicească.
        Dar cei mai mulţi învăţaţi (şi neînvăţaţi) nu mănâncă din această mâncare cerească, ci îşi pierd vremea cu fel de fel de lucruri trecătoare. Acest lucru se vede mai cu deosebire în ţara noastră Ţărănimea cea nouă, se hrăneşte azi cu Biblia. Se satură cu cuvântul lui Dumnezeu în vreme ce, cei mai mulţi din cărturarii noştri, îşi pierd vremea şi împărăţia lui Dumnezeu cu fel de fel de discuţii şi lucruri trecătoare.
        Învăţaţii discută Biblia, iar ţăranii se hrănesc cu ea.
        Să dea Dumnezeu ca mulţi din cărturarii noştri, văzându-i pe ţăranii credincioşi cum citesc şi vorbesc din Biblie, să apuce şi ei calea mântuirii.
        Îndemnul Regelui Angliei: „Să nu se afle nici o colibă fără Biblie şi nici un copil care să n’o poată ceti“, să fie de pildă şi cărturarilor noştri.
        Cărturari noştrii să ia pildă dela învăţaţii şi conducătorii de popoare din Apus, ale căror fapte şi hotărâri izvorăsc de cele mai multe ori din zvorul cel minunat al Bibliei.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 113.