Galateni 3, 8.

Cele 4 slugi ale diavolului.

Diavolul are 4 slugi cu ajutorul căror câştigă suflete.

Cel dintâi zice: »fă omule asta şi asta!… nu te teme; nu ţi se va întâmpla nimic«…

Al doilea adaogă: »fă-o numai odată!… gustă numai odată!… căci ce-i odată?… odată-i ca niciodată«…

Al treilea te întreabă: »păi nu toţi oameni fac aşa?… păi’tu vrei să fi mai sfânt ca alţii«?

4. Când pe urmă — dupăce le-a făcut — conştiinţa omului începe a lucra, sare al patrulea slugă al diavolului şi şopteşte: »mai ai vreme omule de cele sufleteşti… mai târziu… când vei fi bătrân«…

Cu ajutorul acestor 4 slugi câştigă diavolul cele mai multe suflete.

Articol preluat din ziarul ,,Oastea Domnului” 19 30 Nr.1, Pag.7