Galateni 2, 16.

Corbul cel alb.

       Despre »corbul alb« se vorbeşte de câte ori e vorba despre un om deosebit; despre un om care iese din mulţimea răilor prin însuşirile sale cele bune.
       Asemănarea e bună. Dar se uită un lucru. Ne gândim noi, oare ce păţeşte şi cum trăeşte corbul cel alb în mijlocul negrilor săi fraţi?
       Din curiositate un fotograf a luat la fotografie un astfel de corb alb tocmai în clipele când stătea la un loc cu ceilalţi corbi. Alături se vede chipul acestei fotografii. Acest chip spune totul. Bietul corb alb a isprăvit-o cu pacea. Din toate părţile e împresorat de ocara şi prigoana semenilor săi.

       El stă între ei blând şi liniştit. El nu înţelege, sermanul, ce s’a întâmplat cu semenii lui. El parcă îi întreabă: ce aveţi cu mine?… ce rău v’am făcut… Cronc! Cronc! — răspund cei negrii, tot mai întărâtaţi. Parcă i-ar zice: trufaşule! îngâmfatule! mândrule! Ei nu pot suferi albul semenului lor şi de aceea îl prigonesc.
       Esact aşa se întâmplă şi în viaţa cea creştinească. Un creştin adevărat este — mai ales azi — un »corb alb«. Dar acest »corb alb« a isprăvit-o cu pacea. El e impresorat din toate părţile de ocara şi prigoana oamenilor. »Ingâmfatule! mândrule! Nu vrei să mai stai cu noi Ia crâşmă!… te’ai umplut de mândrie!…
       Bietul om se miră ce s’a întâmplat. Ce aveţi cu mine, oameni buni? ce rău v’am făcut?…
       Dar mirarea lui e de prisos. Oamenii îl urăsc pentrucă în viaţa şi purtările lui s’au ivit penele cele albe. Oamenii îl urăsc pentrucă aşa a fost pe timpul Mântuitorului şi aşa va fi până la sfârşitul veacurilor (Luca 21, 12, loan 35. Mateiu 10, 25). Sf. Scriptură spune apriat că: »Toţi cei ce voesc să trăiască cu evlavie în Isus Hristos vor fi persecutaţi. (II Timoteiu 3, 12).
       Fratele meu, te plângi că eşti prigonit şi batjocorit dupăce ai întrat în Oastea Domnului? Nu te plânge, ci te bucură. Ar fi rău dacă n’ai fi prigonit. Prigoanele şi batjocorile sunt semnul că în viaţa ta s’au ivit pete albe şi pene albe. Din ce vor spori penele albe să şti, fratele meu, că vei avea mai mult de suferit. 

Articol preluat din ziarul ,,Oastea Domnului” 1931 Nr.45, Pag.3