Galateni 3, 14

Cum trebue cetită Biblia?

    O întrebare mare este aceasta. Acum voi spune pe scurt numai atât că Biblia — fiind cartea lui Dumnezeu — trebue cetită cu credinţă, cu rugăciune şi cu ajutorul Duhului sfânt, care este autorul şi scriitorul ei.

        Şi peste aceasta, la cetirea Bibliei trebue negreşit să se mai ţină seamă de un lucru. Biblia este o carte scrisă pe înţelesul tuturor. Dumnezeirea s’a îngrijit şi aici ca hrana cea cerească din Biblie să fie la îndemâna tuturor. Biblia cuprinde cea mai uşoară mâncare duhovnicească: pâine şi apă. Cele mai multe din învăţăturile Scripturilor sunt spuse atât de uşor încât şi copii le pot pricepe.

 

    Dar de altă parte în Biblie sunt şi mâncări duhovniceşti mai grele; sunt locuri mai grele de înţeles. Sunt locuri — mai ales unde e vorba de dogme de credinţă — pe cari Sfinţii Părinţi le-au meditat o viaţă întreagă şi au scris despre ele cărţi întregi. Sunt focuri pe cari soboare întregi abia le-au putut lămuri. Astfel de locuri nu se ţin de priceperea noastră.

      Nu se ţin de competinţa noastră să le esplicăm. Cel ce se prinde în astfel de locuri, este esact ca şi o biată furnică ce s’ar apuca să tragă un buştean.

       De câte ori vei da peste un loc greu din Biblie, să zici: asta-i o mâncare prea grea pentru mine; să trec mai departe căci slavă Domnului este aici în cartea aceasta mâncare destulă.

„In rugăciune noi vorbim cu Dumnezeu. Câud citim Biblia, vorbeşte Dumnezeu cu noi“ ,..

Articol preluat din ziarul ,,Oastea Domnului’’ 1930 Nr. 1, pag. 8