El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Iov. c. 5, v. 9.

Izvorul îndreptării noastre: sângele Mienului.

       S’aud prin lume atâtea şi atâtea sfaturi bune: «oameni buni, faceţi-vă mai buni… lăsaţi-vă de năravurile cele rele… faceţi cele bune»…
       În lumea dascălilor «moderni» din zilele noastre se propovădueşte aşa numita «morală laică», adecă vreau să facă oameni virtuoşi fără ajutorul evangheliei. Li se vorbeşte oamenilor ceasuri întregi despre «virtuţi» fără a se aminti nici un cuvânt despre evanghelia Mântuitorului.
       Ce mare greşală? Omul nu poate face nimic pentru îndreptarea sa, şi a altora, fără ajutorul evangheliei. Un adevăr etern şi veşnic a pus prorocul Ieremia în cuvintare de sub chipul de mai jos: «Au poate un Arup să şi schimbe pielea sa… chiar dacă te-ai spăla cu silitră şi cu sodă, nelegiuirea ta va rămânea… numai sângele Mielului ne poate face buni şi curaţi.
       Foarte potrivit a pus acest adevăr un desenator în chipul de mai jos. Un băiat european se , trudeşte să faci alb pe un băiat de Arap, suflaindu-l din greu cu peria şi săpunul
       O aşa trudă zadarnică fac şi cei ce umblă să se faci mai buni şi să facă şi pe alţii mai buni fără ajutorul evangheliei. Toate săpunurile şi leşeiie sfaturilor şi dascililor din lume n’ajung nimic fără sângele Mielului.
       Grecii cei vechi ziceau: omule, cunoaşte-te pe tine Însuţi Romanii ziceau: omule stăpâneşte-te. Chinezii zic: omule, fi-te mai bun Judeii zic: omule, sfinţeşte-te. Dar Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristor zice: «Fără de Mine nu puteţi face nimic» (Ioan 15, 5).
       Sângele Mielului ne spală de orice păcat. «De vor fi păcatele noastre ca mohorăciunea, ca zăpada se vor albi; şi de vor fi roșii ca purpura, ca lâna se vor albi» (Isaia 1, 18) prin sângele Mielului. Numai sângele Mielului ne poate face curați şi ne ajută să trăim o viaţă curată.
       Ferice de cei ce-şi spală mereu haineie (sufletului lor) şi le albesc în sângele Mierului (Apocalips 7, 14)

       «Au putea-va un Arap să-şi schimbe pielea sa, sau un pardos să-şi schimbe petele sale? Tot aşa, aţi putea voi sä faceţi binele, voi, care sunteţi deprinşi să faceţi râul? (Ieremia 13, 23). Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, şi chiardacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar râmânea înaintea mea, zice Domnul» (Ieremia 2, 22). Numai «sângelelui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curâţeşte de orice păcat» (1 loan 1, 7).
Articol din Lumina Satelor 1929 Nr.27 pag.6