Care este Dumnezeul acela, în cer şi pe pământ, care să poată face lucrări ca ale Tale şi să aibă o putere ca a Ta? Deut. c. 3, v. 24

Între cădere şi cădere.

Porumbelul când se murdăreşte, aleargă repede la apă şi se spală. Şi nu poate suferi necurăţenia. Nu-i place de ea.

Pe o oaie de o bagi îatr’un noroi, într’o mocirlă, umblă în toate părţile să fugă, să scape de acolo.

Dar porcul când ajuge la noroi, se tăvăleşte şi se bălăceşte în el cu plăcere. Asta-i lumea lui şi plăcerea lui.

O aşa deosebire este şi între căderea celor credincioşi şi celor necredincioşi. Şi credinciosul are clipe de cădere; şi el se murdăreşte câteodată, dar el aleargă îndată la apă ca porumbelul, îşi spală îndată păcatul prin lacrimi de căinţă şi prin sângele Domnului.

Dar când cade necredinciosul, el se simte bine în mocirlă; el se tăvăleşte şi se lăfâeşte ca porcul în noroiul patimilor şi păcatelor. Asta-i lumea lui de plăcere.

Articol din «Lumina Satelor» 1929 Nr.25 pag,5