Pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, dela care vin toate lucrurile. I Cor. c. 8, v. 6.

Din învăţăturile sf. loan Gură de aur. Ce nepreţuite comori sufleteşti sunt în scrierile sf. loan Gură de aur şi ceilalţi sf. Părinţi ai bisericii.

Hăţurile, vizitiul şi calul.

       Deci, nu arunca vina păcatelor tale asupra trupului.
       Dacă noi am voi, apoi trupul nostru ne-ar fi un frâu minunat, stăpânind salturile sufletului, împiedecând lipsa de minte, împiedecând şi trufia cea proastă, şi slujindu-ne nouă în cele mai măreţe fapte.
       Deci, nu-mi spune de cei smintiţi, fiindcă vedem şi pe mulţi dintre cai căzând în prăpastie, după ce au aruncat pe vizitiu împreună cu hăţurile, — însă noi nu învinovăţim hăţurile, căci nu ele au făcut aceasta, ci vizitiul care nu Ie-a ţinut bine, acela este de vină, şi el a prăpădit totul.
       Tot aşa deci, să judeci ş în cazul de faţă. Dacă vezi un tânăr vieţuind în sărăcie şi făcând mii de rele, să nu-i învinovăţeşti trupul, ci pe vizitiul care îl târăşte în rele, voi zice cugetul lui. După cum hăţurile nu procură vizitiului nici un rău prin ele însăşi, ci numai vizitiul este cauza tuturor relelor, dacă nu le ţine bine în mâni, şi el numai este pedepsit, tot aşa e şi aici.
       Deci, nimeni să nu învinovăţască hăţurile, ci pe sine singur şi intenţia lui cea stricată. Căci şi judecata noastră ne este ca un vizitiu, hăţurile sunt trupurile noastre care unesc caii cu vizitiul. Dacă acestea sunt ţinute bine, nimic rău nu vei pătimi, iară de cumva le vei lăsa slobode, apoi totul ai perdut. Să ne cuminţim, deci, şi să nu mai învinovăţim trupul, ci cugetele noastre cele rele.
       Căci a învinovăţi trupul, pe Dumnezeu, pe aproapele şi pe toţi, şi pe toate afară de intenţia noastră cea stricată, aceasta este lucru diavolic, ca astfel negăsind cauza adevărată, să nu căutăm a ne izbăvi de rădăcina relelor.
       Însă voi cunoscând înşelăciunea necuratului, întoarceţi asupra lui toată mânia voastră, şi punând pe vizitiu ca să păzască caii cei nărăvaşi să aţintiţi ochiul cugetului vostru cătră Dumnezeu.
Articol din «Oastea Domnului» 1930 Nr.28 pag.3