Cu toate acestea, voi n’aţi avut încredere în Domnul, Dumnezeul vostru. Deutronom c.1, v.32.

Voi v’aţi răzvrătit împotriva poruncii Domnului, Dumnezeului vostru, n’aţi avut credinţă în El, şi n’aţi ascultat glasul Lui. Deutronom c.9, v.23.

Eroi din dragoste pentru Biblie

       În anul 1731 în oraşul German Salzburg, celor cari apucaseră cu Biblia, printr’un edict regal li-se puse în vedere: ori se lasă, de Biblie, ori trebuie să-şi părăsească avuturile şi ţara.
       Credincioşii aleseră plecarea. Aleseră mai bine să se despartă de casele şi averile lor, decât să se despartă de Biblie. Despărţiţi de casele şi avutul lor mergeau pe drum citind din Biblie şi cântând, cum se vede în chipul de mai sus.
       Dragostea acelor eroi, pentru Biblie, va rămânea ca o măreaţă pildă până la sfârşitul veacurilor.
       Din această dragoste pentru Biblie, au eşit popoarele biblice din Apus cu viaţa lor plină de roadele trăirii cuvântului lui Dumnezeu.
       Facă Domnul Isus ca această, dragoste să umple şi ţara noastră cu roada bogată a faptelor bune.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 101.