Credeţi Domnului Dumnezeului nostru şi vă veţi întări; credeţi Proorocului Lui şi veţi fi cu noroc! 2 Cronici (Paralipomena Ii) c.20, v.21.

„Ceasul“ — Bibliei

       Biblia se poate asemăna şi cu un ceas uriaş, care îşi are „ceasurile“, „minutele“ şi „secundele“ ei. Numai cât aceste nu sunt împărţite pe 24 de ore, ci pe mii de ani, pe veacuri şi vecinicie.

        Ceasul Bibliei ne arată mia de ani. „Căci pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani ca o zi“ (2 Petru 3, 8).
       „Ceasul“ Bibliei ne arată anul acesta, ca un „an al mântuirei“ (Ioan 4, 23).
       „Ceasul“ Bibliei ne arată luna aceasta „luna mielului“ şi „luna spicelor“ dela Eşire 12, 2 şi 13, 4.
       „Ceasul“ Bibliei ne arată ziua de azi, cu porunca: astăzi de veţi auzi glasul Meu, nu vă învârtoşaţi inimile voastre“ (Evrei 3, 7).
       „Ceasul“ Bibliei ne arată ziua de mâine. ‘„Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu ştii ce poate aduce o zi. (Pilde 27, 1).
       „Ceasul“ Bibliei ne arată ceasul acesta şi clipa aceasita „De aceea fiţi gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi. (Matei 24, 24). Priveghiaţi dar pentrucă nu ştiţi când va veni stăpânul casei; seara, sau la miezul nopţii, sau la cântecul cocoşilor, sau dimineaţa, ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind“ (Marcu 13, 35).
       „Lucrați până este ziuă căci vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze“.
       Să trăiţi frumos ca’n timpul zilei, nu în petreceri şi’n beţii, ci îmbrăcaţi în Domnul Isus Hristos.
       „Ceasul“ Biblief să fie îndrumătorul timpului vieţii voastre celei duhovniceşti.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 103.