La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt .lucrarea mâinilor Tale. Evrei c. 1, v. 10.

Orice casă este zidită de cineva, dar Celce a zidit toate lucrurile, este Dumnezeu. Evrei c. 3, v. 4.

 

Cuvântul ,,lucrează” în inimă

       Biblia ţinuta pe masă, în biblioteca sau purtată în buzunar ori în traistă, nu are nici o putere, aşa cum îşi închipuie oamenii despre anumite lucruri pe care le poartă asupra lor.
       Biblia este o putere numai când e citită şi trăită, când cuvintele ei påtrand în inimă. Cine mă iubeşte, acela va păzi cuvintele Mele, şi Tatăl Meu îl va iubi şi noi vom veni cu El, şi vom locui împreună la el. (Ioan 14. 23.)
       Primirea cuvântului ne schimbă caracterul, birue răutăţile şi face cu putință să trăim şi să împlinim toate poruncile lui Dumnezeu.

Dovada cea mai bună

– Ce citeşti acolo? întreabă un om de seamă însă necredincios, pe o femee sårmană însă credincioasă.
– Cuvântul lui Dumnezeu, răspunse ea.
– Cuvântul lui Dumnezeu!?
Cine a spus acest lucru? 
– Însuşi Dumnezeu mi-L’a spus.
– Ce spui?… Ai putea să-mi dovedești?
Femeea privi către cer şi zise:
– Dv. puteți să-mi dovediți că acolo sus este un soare?
– Fără îndoiala; dovada cea mai bună este că eu îi simt căldura şi-i våd lumina.
– Foarte bine, răspunse credincioasa plină de bucurie. Dovada cea mai bună că această carte e Cuvântul lui Dumnezeu, este că-mi încălzeşte, şi-mi luminează sufletul.

S’a lăsat de sudalmǎ…

       Nu de mult, a fost pe la mine un tânăr cioban ce tocmai venise dela munte.
       Era un băiat credincios,
       L’am întrebat, cum şi-a petrecut timpul pe acolo şi dacă l-a mărturisit pe Domaal între cei cu care a trait.
       ,,Ascultători la cuvânt se mai găseau spuse tânărul „dar la împlinirea lui, mai puțini. Totuşi, un baiat care în primăvară, la venirea lui acolo, înjura grozav, citind în Noul Testament pe care îl aveam la mine, s’a lăsat de sudalma … Plecând de-acolo i-am lăsat lui, cartea”, iar la bacita am lasat o carte de cântări.

Articol din «Isus Biruitorul» 1947 Nr.1-2 pag.2