Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute! Ioan c. 4, v. 11.

De ce a citit Biblia?

       În buzunarul unui soldat căzut pe frout s’a găsit Sf. Scriptură, pe a cărei pagină dintâi soldatul însemnase următoarele:
       Această Sf. Scriptură am citito întâi din ascultare către mama mea, mai târziu din îngrijire pentru sufletul meu, şi la urmă din dragoste pentru Isus Hristos.

Putere în ispite

Domnul Isus pus în fata Ispititorului din pustie Cuvântul Scripturii:
„Scris este”… (Mat 4. 1-11)
Biblia e şi scutul nostru împotriva atacurilor inamicului. (Ps. 119. 11).
Citeşte Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu este un scut puternic pentru cel ce aleargă la El şi se încrede în El.

A furat Biblia şi Biblia l-a,,furat” pe el

       Într’o zi, o familie primi un pachet dela un necunoscut. În pachet era o Biblie veche şi o scrisoare cu următorul cuprins:
       Acum câțiva ani m’an furişat în casa Dv. şi am luat, afară de câteva cărți de valoare pe care le-am vândut cu pretul jumatate – și această Biblie. Pe atunci era încă nouă. Nu mult după asta m’am înbolnăvit; atunci am început să citesc Biblia şi m’am întors la Dumnezeu primind pe Domnul Isus ca Mântuitor al meu. Am să încerc să vă trimit și celelalte cărți,.
       Astfel Biblia îşi dovedi puterea ei şi cu acest om. Puterea negrăită, care răscoleşte conştiinţa, deşteaptă sufletul aprinde dorul după mântuire şi după Dumnezeu şi ne arată Cerul.
       Citeşti tu în Biblie?
Articol din «Isus Biruitorul» 1947 Nr.1-2 pag.2