Învaţă-mă să am înţelegere şi pricepere, căci cred în poruncile Tale. Ps. c. 119, v. 66.

Ce spun oamenii mari despre Biblie

       Bibila este o carte veche, modestă, dar care seamănă cu soarele care încălzeşte, cu pâinea care hrăneşte. Cine a pierdut pe Dumnezeu, îl poate găsi în ea. Cine ,n’a cunoscift pe Cel veşnic, îl găseşte în cuvintele acestei cărţi veşnice.
(Heinrich Heine).
* *

        Biblia este o carte plină de cele mai plăcute mângăeri şi profeţii ale unui Dumnezeu, care hrăneşte păsărelele, numără firele de păr din capul nostru şi la rugăciunea unei mame el dă o noapte liniştită copilului ei bolnav. O carte care desleagă în câteva vorbe întrebările cele mai grele, care au frământat necontenit omenirea, răspunde copilului şi se joacă cu înţelepciunea filosofilor, plină de o poezie aşa de puternică, de adâncă şi de înălţătoare, cum nu este nici o altă carte scrisă de oameni.
(Betex).
* * *
       Un adevăr e indiscutabil, dintre toate darurile, cel mai mare și măreţ este cuvântul lui Dumnezeu: Biblia. Cine răpeşte acest dar, răpeşte soarele depe cer.
, (Strindîein).
* * * .
        Biblia nu e îngrădită nici de timp, nici de hotare. E cartea trecutului, prezentului şi viitorului: e cartea Răsăritului şi a Apusului, cartea oamenilor de orice culoare: albi, negrii şi ga’beni.
(Prof. japonez Kawaşiri)

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 107.