Învaţă-mă să am înţelegere şi pricepere, căci cred în poruncile Tale. Ps. c. 119, v. 66.

Biblia cere înfrăţirea oamenilor şi popoarelor

        Biblia a profeţit Naşterea Mântuitorului ca o înfrăţire a oamenilor şi popoarelor: „Atunci lupul va paşte împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul, şi viţelul şi leul şi taurul împreună vor paşte şi un Prunc mic îi va paşte
pe e i … (Isaia 11, 5—10).
        Aceste „animale îmblânzite“ prin Pruncul Isus, ar trebui să fim noi creştinii şi popoarele creştine. Dar, vai, cu câtă durere trebue să constatăm cât suntem de departe de plinirea acestei proorocii. Lumea e azi, mai plină ca oricând, de „animale neîmblânzite“ ; de ură, răutate şi stricăciune.
        Numai Biblia face minunea cea mare a dezarmării noastre de ură, de răutate, de zavistie, etc. şi ne înarmează în dragostea şi frăţietatea Evanghelică.
        E timpul să intrăm în făgaşul Evangheliei al Bibliei, mai ales acum când glasul Domnului ne conjura ca pentru ultima dată: iutxiţi-vă unii pe alţii. Pentru această poruncă a unirii şi iubirii să lucrăm acum, pentru a ne pregăti pentru ziua cea mare, când într’un pământ şi cer nou, va fi o Turmă şi un Păstor.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 109.