Ei au crezut în cuvintele Lui şi au cântat laudele Lui. Ps. c. 106, v. 12.

 

Ce spun Sfinţii Părinţi despre Biblie

        Cetirea Dumnezeeştilor Scripturi strânge mintea ceia ce se rătăceşte, şi-i dă cunoştinţă spre Dumnezeu. Că scris este : Indeletniciţi-vă şi cunoaşteţi că eu sunt Dumnezeu (Ps. 47,10) (Sf.Efrem Şirul).
        Scriptura înţelepţeşte pe cel ce o citeşte. Ea face pe om plăcut înaintea lui Dumnezeu, netemător de cele prezente şi râvnitor pentru cele de dincolo.
        Din ea se poate cunoaşte exact pronia lui Dumnezeu, vitejia celor drepţi, bunătatea Stăpânului şi măreţia răsplăţii. (Sf. loan Gură de Aur)
        Sufletul ce se adapă din Dumnezeeasca Scriptură, este ca şi pomul răsădit la isvorul apelor: se îngraşă şi dă roade pururea coapte, adică credinţa adevărată. (loan Damaschinul).
        Dacă, după cum spune ap. Pavel, Hristos este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, cine nu cunoaşte Scripturile, nu poate cunoaşte puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.
        Niciodată această carte să nu- ţi cadă din mână (Ieronim).
        …Ascunde cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul inimei tale, ca să aduci rod Domnului întru frica ta… (Sf. Efrem Şirul).

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 105.