ÎNTR’UNUL DUMNEZEU… Test. Nou. Binele este Unul singur. Mat. c. 19, v. 17. 
Domnul Dumnezeul nostru, esle un singur Domn. Marcu c. 12, v. 29.

Biblia şi rugăciunea

     „Scriptura — spune un vestit predicator — trebue să fie citită cu rugăciune, pentrucă toată lumina, toată binecuvântarea ei, vine dela Duhul Sfânt prin har. Cine nu citeşte Scriptura cu o inimă întoarsă la Dumnezeu şi plină de rugăciune, acela pleacă flămând dela o masă bogată, oricât de mult ar fi mâncat el cu capul“.
       Biblia este o Carte care vine din Patria sufletului nostru, de sus din ceriu.
       Când citim în Biblie, Dumnezeu vorbeşte cu noi, Fiul Său vorbeşte cu noi, Apostolii şi Proorocii vorbesc cu noi, ceriul grăieşte cu noi. Iar când ne aplecăm genunchii în rugăciune fierbinte şi stropim cu lacrimi paginile Cărţii Sfinte, ne simţim acolo în marea Familie a ceriului în marea gloată a celor răscumpăraţi cari îl slăvesc neîncetat pe Mielul.
       Fraţilor iubiţi, cetiţi într’o viață de rugăciune, Biblia — Cartea binecuvântată a lui Dumnezeu.
       Numai cetind Biblia într’o viaţa de rugăciune ajungem să o înţelegem cu adevărat. Numai prin rugăciune ni se luminează de multe ori stilurile cari par de nepătruns înţelegerii minţii omeneşti.
Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 123.