Cărturarul i-a zis: „Bine, învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de_El. Marcu c. 12, v. 32.

Veșnicia cuvântului biblic

       Valuri de critici, prigoane şi ură au lovit mereu în Biblie, dar valurile au trecut; iar Biblia a rămas ca o stâncă neclintită în înijlocul mării.
       Milioane de cărţi de filosofie, ştiinţă şi critici au intrat şi intră mereu în apa Uitării; singură Biblia a rămas şi rămâne o carte veşnică ce nu trece şi nu se schimbă.
       Rând pe rând mor cărţile cele lumeşti, dar va rămânea pe vecie Cartea care cântă iubirea Tatălui ceresc şi dragostea lui Isus cel răstignit.
       Dragă cetitorule, cum stai tu cu Biblia, Cartea Vieţii cea netrecătoare? Ai tu Cartea Vieţii în casa ta şi cauţi să iei viaţă din viaţa ei?
       Ia seama va trebui să răspunzi şi despre aceasta în ziua cea mare a judecăţii.
Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 125.