Şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul şi lucrurile din el, pământul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea. Ioan c. 10, v. 6.

 

Scăpat de sinucidere

       Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, are o minunată înrâurire asupra inimi omeneşti. Iată ce scrie un om:
       Eran desnadajduit şi gata să mă sinucid. Dar în clipele desnădajduirii mele, când mă găseam doar la un pas de poarta de moarte, am fost salvat şi ca adus la viaţă printr’un mic Nou Testament sârbesc, uitat într❜o pungă veche și pe care mi-l dăruise în timpul războiului un ofițer englez. L-am luat şi am citit în el. Cuvintele sfinte mi-au luminal inima. Noul Testament m’a izbăvit dela o moarte sigură.

Un general înțelept

       La începutul sec. al 19.lea, pe când Germania era sub stăpânirea Francezilor, un tânăr negustor voia să treacă dela Schleswig, care pe atunci aparținea Germaniei, într’un alt oraş. Când a ajuns la graniţă fu bănuit că face spionaj şi astfel fu prins şi condamnat la moarte.
       Generalul comandant al francezilor dorind să mai vadă pe condamnat înainte de execuție, îl cheamă în cabinetul său şi porunci să se facă o percheziție severă, a cufărului pe care îl avea.
       Tânărul negustor, pentru a uşura cercetarea, a dat o listă de toate obiectele cari erau în cufår. În fruntea listei sta scris „Biblia”.
,,D.ta ai o Biblie ?” întreaba generalul.
       Da”, răspunse tânărul.
       ,,Arată-mi o!” zise comandantul. Negustorul, fără a mai sta mult pe gânduri, deschise cufărul şi preda generalului Biblia.
       „Eşti slobad”, zise generalul, spion nu poartă Biblia la el!”
       Astfel, Biblia l’a salvat!
Articol din «Isus Biruitorul» 1947 Nr.1-2 pag.2