Dacă nu credeţi, nu veţi sta în picioare. Isaia c. 7, r . 9.

Ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu sunt: înainte de Mine n’a fost făcut niciun Dumnezeu, şi după Mine nu va fi. Isaia c. 43, v. 10.

Biblia la încoronarea din Anglia

        La încoronarea din Anglia, Biblia s’a introdus în anul 1547. Pentru încoronare, era atunci la rând regele Eduard al Vt-lea. Pe masa încoronării au fost puse 3 săbii, ca un semn al puterii regelui peste cele 3 regate ce le poseda pe atunci Anglia: Anglia, Franţa şi Irlanda.
        — Dar mai lipseşte o sabie! — a zis regele.
        — Care Majestate? — întrebară sfetnicii miraţi.

        — Lipseşte — răspunse regele — Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, care este sabia Duhului. .. fără sabia aceasta eu nu pot sluji nici lui Dumnezeu, nici statului.
        Şi de atunci Biblia merge în fruntea convoiului de încoronare, iar în Biserică regii Angliei pun vot şi legământ că vor „împlini şi ţinea cele cuprinse în cartea aceasta“.
        La încoronarea regelui Angliei, Eduard al Vl-lea, cuvântul cel mai greu şi mai solemn, l-a spus Biblia.
        Iată cum istoriseşte un ziar partea pe care a avut-o Biblia la încoronarea din Anglia:
        „După ce Regele a fost încoronat şi corul cânta stihul „Ţine poruncile Domnului şi umblă în căile Lui“, protopopul Westminsterului aduce Biblia din altar, iar arhiepiscopul de Canterbury o înfăţişează Regelui cu aceste, cuvinte:
        „Prea plăcutul nostru Rege, îţi aducem această Carte, cel mai preţios lucru din câte sunt pe lume. Aici este înţelepciunea; aceasta este legea regilor; acestea sunt vestirile cele vii ale lui Dumnezeu“.
        Regele a sărutat apoi Biblia, a ridicat-o sus, în văzul poporului şi a rostit cuvintele: „să nu se afle nici o colibă fără Biblie şi nici un copil care să n’o poată ceti

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 111.