Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. Ps. c.19, v.1.
Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului. Ps. c. 33, v. 6

Biblia este cartea lui Dumnezeu.

       Dumnezeu are o carte în care vorbeşte despre El însuşi şi despre planurile sate. Această carte este Sfânta Scriptură. E adevărat că oamenii au scris această carte, dar au scris-o însuflaţi de Dumnezeu, adecă Dumnezeu a ales pe unii oameni (proroci) în inima cărora a pus cuvintele Sale pe cari apoi ei le-au scris pe hârtie. În acest înţeles zice şi apostolul Pavel: «Toată Scriptura de Dumnezeu este insuflată şi de folos spre învăţătură»… (ll Timotei 3, 16).
       Când dar cineva ia în mână Biblia, trebue să o ia ca pe o carte, ca pe o scrisoare a lui Dumnezeu. Când vă veţi înfăţişa la judecată înaintea lui Dumnezeu, eu socot că una din întrebări va fi şi aceasta: «Ţ-am trimis o scrisoare în care te înştiinţam despre starea ta pe pământ, despre starea păcatului care te omoară şi despre iertarea Mea care îţi dă vieaţă prin sângele Fiului meu şi îţi arătam în aceea carte cum să trăieşti ca un fiu al Meu. Ai citit tu această scrisoare?»
       «Doamne, vei răspunde tu, am auzit că Tu ai avut o carte pe pământ, dar eu n’am deschis-o niciodată».
       Vai va fi ţie cititorule de nu vei putea da un alt răspuns.
(Din cartea Iisus vă chiamă»).
Articol din «Lumuna Satelor» 1923 Nr.8 pag.3

Cum este alcătuită Biblia.

       Biblia este alcătuită din un mănunchiu de cărţi cari s’au scris nu toate deodată, ci într’un răstimp de 16 veacuri. Cei cari au scris Biblia au fost oameni feliuriţi: proroci, păstori, pescari, învăţaţi, preoţi, împăraţi, meşteşugari şi alţii. Dar cu toate aceste, cărţile Bibliei alcătuesc un întreg bine închegat pentru că ele cuprind planul lui Dumnezeu despre mântuirea oamenilor.
       Biblia întreagă este alcătuită din 79 de cărţi şi este împărţită în 2 părţi mari: în Vechiul Testament şi în Noul Testament. Vechiul Testament cuprinde în 52 de cărţi pregătirea omenirii pentru primirea lui Hristos, iar noul Testament cuprinde învăţăturile Mântuitorului Hristos cuprinse in cele 4 evanghelii şi în cele 21 epistole ale apostolilor.
Articol din «Lumuna Satelor» 1923 Nr.8 pag.4