Iacov c. 5, v. 15. / 1Petru c. 1, v. 9.

Biblia — Cartea Vieţi

       Biblia este o carte a vieţii, este o carte cerească, care dă tot ce trebue vieţii.

       Am văzut până aici, că însuşi Dumnezeu ne recomandă Biblia: ca pe o pâine cerească, cu care să ne hrănim (Matei 4,4); ca pe o apă cerească, pe care să o bem (Isaia 55, 1); ca pe o ploaie cerească, pe care să o primim (Isaia 55, 10); ca pe un foc ceresc cu care să ne încălzim (Ier. 23, 29); ca pe o candelă, ca pe o lumină cu care ne luminăm (Psalm 119, 105); ca pe o sabie cerească, cu care să ne înarmăm (Evrei 4, 12); ca pe o: miere, dulce cu care să ne îndulcim (Psalm 119, 103); ca pe un aur şi argint preţios; ca pe o comoară cu care să ne îmbogăţim (Psalm 12..6; 19, 10; 119, 72, 127 Prov. 8, 10, 11).

        De aceea, dragă cetitorule, nu te miai lipsi nici o clipă de această Carte a Vieţii, care dă tot ce trebUe vieţii.

        Nu te mai lipsi nici o clipă de această Carte a Vieţii pe care însuşi Mântuitorul ne-o recomandă prin cuvintele: „Cercetaţi Scripturile căci acelea mărturisesc despre Mine şi întru dânsele, socotiţi a avea viaţa veşnică“ (Ioan 5, 39)

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 89