I loan c. 3, v. 23.

Locurile grele din Biblie

        Biblia este o carte scrisă, pe înţelesul tuturor.

        Biblia cuprinde cea mai uşoară mâncare: pâine şi apă duhovnicească.

        Dar de altă parte, în Biblie sunt şi mâncări duhovniceşti mai grele; sunt şi ape mai adânci „numai pentru înotători“. Sunt locuri — mai ales unde e vorba despre dogme şi norme de credinţă,.

        De câteori vei da peste un loc greu din Biblie, să zici: asta-i o apă prea adâncă pentru mine. . . să trec mai departe.

        În greşala de a stărui unde e mâncare prea grea şi apă prea adâncă, se află o seamă de creştini.

       Să nu cădem şi noi în această greşală.

        Dacă dăm peste un stih pe care nu-l înţelegem, să trecem mai departe şi să lăsăm pe alţii cari prin rugăciune şi luminarea duhului cel sfânt îi vor da tâlcuirea cea mai potrivită.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 91