Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. Facere c.17, v.1.
Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. Facere c.21, v.2 2 .

Alexandra Machedon şi calul său Ducipal
— pe Ducipal l’a putut înfrâna, dar pornirile sale cele rele ba. —

     Despre Alexandru Machedon, istoriile povestesc multe fapte de vitegie. Între altele e şi cea cu îmblânzirea lui Ducipal. Nimeni nu cuteza nici măcar să se apropie de acest „mânz foarte rău“ și furios Alexandru — un tinăr de 15 ani — îl scoase din grajd, puse şaua pe el şi încălecându-l „zbură peste un părău adânc şi larg de 16 coţi“.
       Viteaz mare a fost Alex. Machedon şi vitegii multe a făcut, dar, vai, în lupta cu pornirile cele rele a fost un slab şi învins. Era stăpânit şi biruit de multe patimi rele. Între aceste erau mai ales două: lăcomia după bogăţii, băuturile şi femeile.
       A murit în floarea vrâstei [32 ani) tocmai doborât de aceste patimi rele pe cari nu le-a ştiut înfrâna. Pe Ducipal cel furios la putut înfrâna, dar pornirile sale cele rele ba. A biruit împăraţi şi împărăţii, dar nu s’a putut birui pe sine însuşi. L’au biruit pornirile cele rele.
       „Alexandria”, cartea cu vitegiile lui Alexandru Machedon ar trebui să se gate aşa: „Eu Alexandru Machedon, am biruit pe Por împăratul, dar nu m’am putut birui pe mine însumi… am înfrânat pe Ducipal cel sălbatic, dar nu m am putut înfrâna pe mine însumi şi patimile mele cele rele“. . .
       — Dar tu, cetitorule, cât de „viteaz“ eşti în faţa patimilor şi ispitelor??
Articol preluat din Calendar Lumina Satelor 1929 pag 49