Veniţi şi priviţi lucrările Domnului. Ps. c. 46, v. 8.

Ahab cel nebun.

      Secetă şi foamete mare ne spune Biblia că era în Samaria pe vremea lui Ilie prorocul. Nu plouase de 3 ani şi era mare plângere şi moarte între oameni. Şi atunci ne spune Biblia că Ahab, împăratul acelei ţări, s’a sculat şi a zis economului său: «vino să umblăm pe la toate fântânile şi izvoarele apelor din Samaria, doară vom găsi cumva apă şi iarbă pentru ca să nu piară… caii şi catârii noştri». (Cartea a 3-a a Împăraţilor 18, 15).
       Vedeţi ce împărat nebun era Ahab.Oamenii ţării periau de foame şi el umbla să afle iarbă şi apă pentru dobitoace. Dar să nu osândim numai pe Ahab că aşa fac şi astăzi cei mai mulţi creştini. În vreme ce sufletul lor piere de sete şi foame că nu i se dă şi lui gijă de care are lipsă, oamenii aleargă în toate părţile după fel de fel de afaceri şi desfătări pentru dobitoacele de patimi trupeşti. Câţi dintre creştinii de azi nu se ostenesc mai mut pentru dobitoacele din grajd decât pentru sufletul lor?
       Tu, cititorule ce faci pentru grija sufletului tău??
Articol din «Lumuna Satelor» 1923 Nr.9 pag.3